Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Воронянський Олександр Володимирович
Фахівець відділу медіакомунікацій

Воронянський Олександр Володимирович

Освіта та кар’єра

1985 рік – закінчив Харківський державний університет ім. М.Горького за

спеціальністю «Історія».

1998 рік – асистент кафедри історії КПРС і наукового комунізму.

1994 рік – старший викладач кафедри історії України і політології.

1996 рік – доцент кафедри історії України і політології.

2009 рік по теперішній час професор кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін.

Навчальна діяльність

Викладає курси: політологія та історія інженерної діяльності, політологія з

модулем «Україна. Європа, світ», країнознавство.

Наукові публікації, патенти, гранти

Автор та співавтор 12 підручників і навчальних посібників (у тому числі 7 – із грифом МОН), а також більше ніж 200 наукових праць, у тому числі 3 монографій.