Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Войтов Антон Вікторович
Старший викладач кафедри
Кандидат технічних наук

Войтов Антон Вікторович

Освіта та кар’єра

 • Освіта
  1. 2014 р. – диплом з відзнакою магістра зі спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва». Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  2. 2014 – 2017 рр. – навчання в очній аспірантурі ХНТУСГ
  3. 2018 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва на тему: «Підвищення ефективності діагностування гідростатичних приводів сільськогосподарських машин за динамічними характеристиками під навантаженням».
 • Кар’єра
  1. 2014 р. – інженер ПАТ «Зміївська овочева фабрика»
  2. 2015 – 2019 рр. – асистент кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П. Шабельника Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
  3. з 2019 р. – старший викладач кафедри деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Викладає дисципліни:

 1. Обладнання та технологія виробництва твердого біопалива
 2. Деревообробне обладнання та механічна обробка деревини
 3. Теорія проектування і конструювання устаткування лісового комплексу
 4. Технологія і обладнання лісогосподарських робіт

Наукова діяльність

 • Основні напрямки наукових досліджень: трибологія  елементів деревообробних верстатів, об’ємний гідропривод лісових машин

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

 • Vojtov V. A. et al. Running-in Procedures and Performance Tests for Tribosystems //Journal of Friction and Wear. – 2019. – Т. 40. – №. 5. – С. 376-383. Viktor Vojtov, Abliatif Biekirov, Anton Voitov The quality of the tribosystem as a factor of wear resistance // International Journal of Engineering & Technology, 2018, Vol 7, № 4.3 Р. 25-29.

Кількість публікацій

 • Більше ніж 15

Патенти

 • Войтов А. В., Бойко І. Г., Куліш В. О. Спосіб визначення технічного стану гідростатичних приводів: пат. №115378 Україна: МПК F15B 19/00,F16H 61/46. №u2016111664; заявл. 18.11.2016; опубл. 10.04.2017, Бюл. №7.

Документи