Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Шкрегаль Олександр Миколайович
кандидат технічних наук, доцент

Шкрегаль Олександр Миколайович

Освіта та наукові ступені

  • Закінчив Харківський державний технічний університет сільського господарства (2003) за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та аспірантуру Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка (2010).
  • Кандидат технічних наук (2011) за спеціальністю 05.05.11 «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів процесу і енергозберігаючих робочих органів культиваторів».

Дисципліни

  • «Технічна діагностика»
  • «Технічний сервіс в АПВ»
  • «Технічний сервіс автотранспорту»

Область наукових інтересів

  • Технічна ефективність машин і засобів АПК
  • Комп’ютерне діагностування та моніторинг стану машин

Зовнішні нагороди

В 2010 році стипендіат Кабінету Міністрів України в галузі науки і техніки.

Наукові публікації, патенти, гранти

Опубліковано більше 100 праць, з них 80 наукового та 20 навчально-методичного характеру, у т. ч. 72 статті у фахових виданнях, 8 деклараційних патентів України на корисну модель та 2 навчальних посібників з грифом.