Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Шептун Сергій Юрійович
кандидат технічних наук, асистент

Шептун Сергій Юрійович

Освіта та наукові ступені

  • Закінчив Харківський національний університет будівництва та архітектури (2012) за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та аспірантуру при кафедрі будівельних матеріалів і виробів ХНУБА (2016).
  • Кандидат технічних наук (2018) за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали і вироби». Тема дисертації: «Сухі суміші на основі портландцементу та мінеральних добавок для наливних підлог підвищеної зносостійкості».

Дисципліни

  • «Будівельне матеріалознавство»
  • «Виробнича база будівництва»
  • «Інженерна геологія, основи і фундаменти»
  • «Основи і фундаменти»

Область наукових інтересів

  • Покращення властивостей і удосконалення технології виробництва сухих будівельних сумішей

Наукові публікації, патенти, гранти

Опубліковано більше 15 праць, з них 14 наукових та 1 навчально-методичного характеру, у т. ч. 11 статей у фахових наукових виданнях, 2 деклараційних патенти України на корисну модель, 1 авторське свідоцтво, 1 навчальний посібник.