Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Морозов  Володимир  Іванович
Старший викладач закладу вищої освіти, кандидат економічних наук

Морозов Володимир Іванович

Освіта та кар’єра

1997 рік – закінчив  Харківський  інститут механізації  та електрифікації  сільського  господарства ( ф-т  технічного  сервісу )

1998 рік – закінчив  Харківський  інженерно-економічний інститут ( ІІ вища освіта; ф-т  Міжнародних  економічних  відносин )

2002 рік по теперішній час старший  викладач кафедри економіки та маркетингу.

Наукова  діяльність

2012 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: « Економічне  обґрунтування  системи кормозбиральних  машин  для  с.-г. підприємств » за  спеціальністю 08.00.04 – економіка  та  управління  підприємствами.

Напрям  наукової  діяльності: «Стан  і  розвиток  соціально-економічних проблем  у  суспільстві: обґрунтування  процесів  і  машин  в  АПК».

Наукові  публікації, патенти і гранти:

Всього опубліковано 56  публікацій, з  них: 1- монографія, 1- патент, 16 статей у фахових виданнях, 2- в закордонних  виданнях, 1- з індексом  Scopus.