Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Любимова Ніна Олександрівна
Професор, д.т.н.
Практичний психолог вищої категорії

Любимова Ніна Олександрівна

Освіта та кар’єра

 • 1976 рік – закінчила Харківський технічний інститут за спеціальністю автоматизація виробництва та розподілу електроенергії.
 • 1995 р. – закінчила Харківський національний університет ім. Каразіна, психолог.
 • 2002 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 на тему «Статистичні методи та засоби контролю гідро екосистеми в умовах антропогенного навантаження».
 • 2007 р. – отримала звання доцента кафедри охорони праці та навколишнього середовища.
 • 2015 р. захистила докторську дисертацію 05.11.13 на тему «Контроль багатокомпонентного забруднення навколишнього середовища відходами енергетичних та енергоємних підприємств»

Наукова діяльність

 • 2004 р. – 2011 р. доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища УІПА;
 • з 2011 р. – 2017 р. завідувач кафедри механізації та електрифікації с/г виробництва та безпеки життєдіяльності ХНАУ ім. В.В. Докучаєва;
 • з 2017 р. по цей час працює  професором кафедри агротехнології та екології ХНТУСГ ім. П. Василенка.

Наукові публікації, патенти, гранти

 • Автор 230 наукових праць міжнародного, загальнодержавного рівня, методичних праць,  в тому числі 3- монографії, має патент на корисну модель «Спосіб видалення із аспіраційного повітря метилового спирту, формальдегіду та фенолу».

Закордонні публікації

 • The development of scientific-methodological approaches to assessing the environmental safety of galvanic sludges / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/10, (102), 2019-12-25 Р.42-48. – ISSN 1729-3774;  DOI: 10.15587/1729-4061.2019.188251 скопус.
 • Application of the sequential control for increasing Competitiveness of agricultural products / International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) 507 – 513; International Journal of Engineering & Technology; Website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET
 • Preservation of parsnip root vegetable depending on the degree of ripeness, varietal features, and storage techniques. № 1/11 (97), 2019; P.34-41;  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; ISSN 1729-3774; DOI: 10.15587/1729-4061.2019.155313 скопус.
 • Study of the influence of the ripeness degree of parsnip roots and storage method on their preservation Eurica: Life Science, 2019, № 1, Page 12 – 20 (Естонія, Таллин).
 • Study of mass losses of cauliflower at storage depending on a packing way Eurica: Life Science, 2019, № 2, Page 3 – 11 (Естонія, Таллин)

Нагороди

 • Диплом стипендіата в галузі науки імені Георгія Федоровича Проскури (з технічних наук) Харківської обласної державної адміністрації 2016 р.