Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Коломієць Наталія Опанасівна
кандидат економічних наук, доцент

Коломієць Наталія Опанасівна

Освіта

 • 1975 р. – закінчила Харківський зооветеринарний інститут.
 • 1996 р. – закінчила Харківський державний аграрний університет імені В.В. Докучаєва.
 • 2007 р. – закінчила Харківську державну зооветеринарну академію.
 • 2012 р. – захистила кандидатську дисертацію  за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • 2014 р. – отримала вчене звання доцент кафедри менеджменту, економіки та маркетингу.

Кар’єра

 • 1975-1986  рр. – працювала на посаді головного зоотехніка на виробництві в птахорадгоспі «Великобагачанський»  (с.Бірки, Полтавська область).
 • 1987-20018 рр. –  працювала  в Харківській державній зооветеринарній академії починаючи зі старшого наукового співробітника,с асистента, старшого викладача до доцента кафедри менеджменту, економіки та маркетингу,
 • 2014-2018 рр. – прийнята на    посаду доцента кафедри обліку та аудиту за сумісництвом в Харківському національному технічному університеті сільського господарства .
 •  З 2018 р. працює на посаді доцента кафедри підприємства, торгівлі та біржової діяльності Харківському національному технічному університеті сільського господарства .

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліни:
  • Моделювання розвитку торгівельного та біржового ринку;
  • Корпоративна соціальна відповідальність та економічна безпека суб’єктів господарювання;
  • Основи підприємництва та відкриття власної справи;
  • Управління стратегічним розвитком у підприємництві та торгівлі;
  • Стратегія і розвиток бізнесу в АПВ;
  • Стратегія торгівельних підприємств.

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів:
  • економіка підприємств;
  • відносини власності в сільськогосподарських підприємствах;
  • стратегія і розвиток бізнесу  в АПВ;
  • корпоративна соціальна відповідальність суб’єктів – підприємництва;
  • економічна безпека суб’єктів підприємництва;
 • 2018-2019 рр. – Член Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, ХНТУСГ;
 • 2019-2020 рр. – Член Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти, ХНТУСГ;
 • Має більше ніж 61 наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях, монографії тощо.

Нагороди та подяки

 • Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України нагодоржена трудовою відзнакою «Знак пошани» в липні 2006 року.