Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Каткова Тетяна Геннадіївна
Доцент, к.ю.н.

Каткова Тетяна Геннадіївна

Освіта

 • 2004 р. – закінчила юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.
 • 2008 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Діяльність ОВС України з питань захисту культурної спадщини: адміністративно-правові аспекти», за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
 • 2015 р. – отримала вчене звання доцента кафедри гуманітарних та фундаментальних юридичних дисциплін.
 • 2019 р. – Випускниця XV Міжнародної літньої школи медіа-права.

Кар’єра

 • 2004 р. – слідчий в органах внутрішніх справ.
 • 2004-2006 рр. – ад’юнктура Національного університету внутрішніх справ.
 • 2006-2007 рр. – юридичний представник корпорації Microsoft (USA) у Східному регіоні України (за довіреністю), юридична фірма Lexfor.
 • 2007-2009 рр. – юридична фірма Мозаїка.
 • 2009-2016 рр. – доцент кафедри гуманітарних та фундаментальних юридичних дисциплін Харківського економіко-правового університету.
 • 2016-2020 рр. – доцент кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
 • 2017-2020 рр. заступник декана зі спеціальності 081 «Право» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
 • 2020 р. – по теперішній час – доцент кафедри права Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Освітня діяльність

 • Автор навчального посібника «Теорія держави та права».
 • Автор практичних посібників: «Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із посяганнями на культурну спадщину», «Інформаційне право. Практикум».
 • Під керівництвом Т. Г. Каткової на кафедрі безпеки життєдіяльності та права проводиться фотоконкурс «В об’єктиві: права людини», а також працює науковий гурток «Теорія прав людини».

Наукова робота

Монографії:

 • «Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини: правові аспекти».
 • «Правова охорона культурної спадщини».

Наукові інтереси

 • Теорія права.
 • Права людини.
 • Інформаційне право.
 • Адміністративне право.

Публікації

 1. Примирення як традиційний метод вирішення спорів в КНР // Право і суспільство. №5. 2015. С. 126-131.
 2. Особливості правової системи КНР // Право і суспільство. №2.  2015.  С. 14-19.
 3. Особливості правових традицій Східної Азії // Право і суспільство. №6. 2016. С. 9-13.
 4. “Правосубєктність роботів: вигадка чи реальність?” // Право і суспільство. №3. 2017.  С. 7-11.
 5. Принцип невтручання як базовий принцип східноазійськогоправорозуміння // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції», 2018.  №1. С. 7-10.
 6. До питання про правове регулювання штучного переривання вагітності / Каткова Т. Г., Верьовкіна Д. І. // Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. 2018. № 1.- С.
 7. Принципи інформаційного права // Право і суспільство. №3-2. 2019. С. 47-54.
 8. ProvisionofCybersecurity in Ukraine: Issues of Legal responsibility / Katkova T. G., Stiebieliev A.M., Chmykhun S.E., Mkrtchan M.Zh. // Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering: Synergetic Engineering . Mykola Nechyporuk, ‎Vladimir Pavlikov, ‎Dmitriy Kritskiy (Eds). Springer Nature Switzerland AG. AISC 1113. 2020. pp 243-254.
 9. Штучний інтелект в Україні: правові аспекти // Право і суспільство. №6. 2020. С.46-55.