Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Фурман Ілля Олександрович
Професор кафедри АКІТ
Доктор технічних наук, професор,
Академік Академії наук вищої освіти України,
Відмінник освіти України,
Член науково-дослідної ради Американського біографічного інституту (ABI),

Фурман Ілля Олександрович

Освіта

 • 1968 рік- диплом інженера-електрика зі спеціальності «Автоматика та телемеханіка». Харківський політехнічний інститут.
 • 1976 рік – захистив кандидатську дисертацію  в Інституті кібернетики Національної Академії наук України.
 • 1989 рік – захистив докторську дисертацію на тему «Научно-технические основы создания и промышленного применения параллельных логических контроллеров на программируемых БИС с матричной структурой» – в Інституті кібернетики Національної Академії наук України. Спеціальність 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування.
 • 1992 рік – присвоєно вчене звання професора за спеціальністю «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування».
 • 2001 рік – обрано академіком Академії наук вищої освіти України.

Кар’єра

 • 1958 -1961 р.р. – електрик в об’єднанні «Турбоатом».
 • 1961-1964 р.р. – проходив військову службу.
 • 1965 – 1970 р.р. – працював у проектному інституті «Південдіпрошахт» на посадах техніка, ст. техніка, ст. інженера відділу комплексної автоматизації.
 • 1970 – 1991 р.р. – працював у Всесоюзному науково-дослідному та проектно-конструкторському інституті «ВНДІТелектромаш» на посадах інженера-конструктора II категорії, провідного інженера, провідного конструктора, зав. лабораторії, зав. сектора, зав. відділу, головного конструктора інституту і займався науковими дослідженнями та розробкой систем програмного керування роботизованими технологічними комплексами.
 • З 1991 року обіймав посади професора кафедри кібернетики, завідувача кафедри АКІТ, професора кафедри АКІТ

Наукова діяльність

 • Автор і співавтор понад 250 наукових статей, 8 монографій, 11 підручників, 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 15 авторських свідоцтв та 18 патентів України.  Професор Фурман і. О. приділяє велику увагу вихованню наукових кадрів: всього він підготовив 8 кандидатів та 3 докторів технічних наук.
 • Основні напрями наукових досліджень:
 • розробка теоретичних основ будування програмованих логічних керуючих автоматів паралельної дії на основі регулярних (матричних) мікроелектронних структур;
 • розробка та дослідження архітектури паралельних програмованих логічних контролерів (ППЛК) різного функціонального призначеня;
 • розробка та дослідження мови та технології програмування ППЛК, у тому числі технології візуального програмування;
 • розробка та дослідження сімейства універсальних трансляторів технологічних мов користувачів у стандартні мови програмування ПЛК;
 • розробка архітектури та технології застосування безпечних програмованих керуючих автоматів паралельної дії;
 • розробка та дослідження методів і засобів паралельної реалізації алгоритмів релейного захисту на основі ПЛІС-технологій;
 • розробка теоретичних основ побудови та технології застосування надшвидкодіючих універсальних засобів незалежного діагностування паралельної дії для керуючих пристроїв та систем різного функціонального призначення і виконаних на різній елементній базі.
 • Видатні результати науково-дослідної роботи (розробки, що не мають аналогів у світовій практиці і захищені патентами України):
 • ПЛІС – контролер паралельної дії, що на відміну від контролерів з класичною архітектурою обробляє потік станів входів не послідовно один за одним, а паралельно за один такт і що програмується на технологічній мові користувачів.
 • Безпечний ПЛІС – контролер паралельної дії – гарантує безпечне паралельне керування об’єктами у системах критичного застосування (системи автоматики залізниць, метрополітенів, системи аварійного захисту АЕС).
 • Система технологічного візуального програмування TVP – забезпечує автоматичне створення керуючих програм за технологічним описом процесу керування і практичне виключення професійних програмістів з процесу програмування.

Нагороди

 • 2004 рік – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.
 • 2005 рік – переможець обласного конкурсу “Вища освіти Харківщини – кращі імена”  в номінації “Завідувач кафедри”.
 • 2005 рік – знак “Відмінник освіти України”.
 • 2006 рік – постановою Президії Академії наук вищої освіти України присуджено нагороду Ярослава Мудрого.