Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Співпраця викладачів та студентів з п’яти країн поєдналася в бізнес-грі

Навчання бізнесу шляхом ведення бізнесу в глобальному середовищі – такий головний принцип он-лайн курсу з бізнес-симуляції, який запропонував Рейн-Ваальській університет прикладних наук (Rhine-Waal University of Applied Science, Germany), та в якому завдяки співробітництву між ХНТУСГ імені Петра Василенка та Рейн-Ваальським університетом прикладних наук протягом трьох місяців (листопад 2020 – січень 2021) приймали участь студенти ННІ бізнесу та менеджменту спеціальностей 051 – економіка, 071 – облік та оподаткування, 072 – фінанси, банківська справа та страхування, 074 – менеджмент.
Унікальний навчальний проєкт, в якому поєдналася співпраця викладачів та студентів з п’яти країн. За основу курсу з бізнес-симуляції німецькі викладачі запропонували імітаційну гру TOPSIM – Startup, в якій використовуються інтерактивні методи викладання та навчання на основі складного, комп’ютерного моделювання бізнесу.
На першому етапі студенти з 6 університетів з різних країн, об’єднані у команди (всього було створено 29 бізнес-команд), здійснювали у віртуальному середовищі розроблення бізнес-моделей та стратегічних бізнес-планів, порівнювали варіанти залучення капіталу, визначали потенціал попиту, цільові групи та конкурентні переваги стартапу. На наступних етапах студенти приймали управлінські рішення стосовно:
– найму ресурсів та оплати праці,
– вибору технологій та обсягів виробництва,
– цінової та рекламної політики,
– джерел та умов фінансування.
Паралельно відпрацьовувалися навички заповнення форм фінансової звітності, інтерпретації даних бухгалтерського обліку для корпоративного управління. В подальшому прийняті рішення коригувалися відповідно до змін ринкової ситуації та дій конкурентів. Навчання проводилося англійською мовою.
Відверто кажучи, спочатку більшість прийнятих студентами рішень не забезпечили прибутковість бізнесу, але в процесі бізнес-моделювання студенти змогли оцінити слабкі та сильні сторони своєї компанії, загрози та можливості, звернути увагу не на окремі чинники, що впливають на прибутковість бізнесу, а на всю їх сукупність, відкоригувати свої стратегії і таким чином досягти прибутковості бізнесу у мінливому глобальному середовищі. Одночасно участь у цьому курсі дала можливість студентам ще раз відпрацювати навички роботи у команді, на практиці відчути підводні каміння та переваги такої роботи. Команда ХНТУСГ ім. Петра Василенка у складі студентів Ільїн Олександра, Ліхопуд Олександра, Гацько Дар’ї, Сімченко Валерії була визнана кращою за результатами бізнес-моделювання.
Своїми враженнями від участі у цьому курсі ділиться студентка спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Стренадко Віталіна: « Онлайн-курс з бізнес-симуляції, безперечно, дав нам можливість спробувати себе у веденні бізнесу, розподілі обов’язків між учасниками, наглядно показав, як працює підприємство зсередини, залежність успіху бізнесу від прийнятих управлінських рішень.
З позитивних сторін варто відзначити різноманітність завдань, які можна вирішувати за допомогою симуляції в рамках навчального центру. Починаючи від навчання конкретним знанням в області розуміння бізнесу: робота з фінансовою інформацією, ціноутворення, утилізація виробничих потужностей і закінчуючи вибором стратегії компанії і розвитком навичок впливу в команді.
Безумовною важливою перевагою бізнес-гри було емоційне переживання за результат – наші команди раділи, посівши перші місця на ринку, журилися, втрачаючи прибуток, страждали від погано прогнозованих продажів і агресивних дій конкурентів. Щире вболівання та самі різні часто несподівані почутті створювали високий рівень залучення і засвоєння знань. Такого рівня важко домогтися в інших формах занять – семінарах або тренінгах.
При всьому напруженні емоцій, за відгуками учасників цієї гри з моєї команди, їх радувала безпека прийнятих рішень. Деякі навіть писали, що змогли «похуліганити і випробувати ряд абсолютно абсурдних дій». Даний аспект є перевагою бізнес-симуляції, так як учасники можуть спробувати самий неймовірний сценарій управління компанії, перевірити свої гіпотези в дії і найгірше, що з ними може трапитися – усвідомлення помилковості їх рішень.
На мою думку, головними перевагами цієї гри були:
• можливість швидкого «занурення» в бізнес-ситуацію і розуміння бізнес-процесів;
• самостійність висновків та прийняття рішень, отримання власного досвід, який потім набагато простіше і швидше впроваджують в робочу дійсність.
• можливість системного аналізу ситуації, розвиток вміння бачити і враховувати систему взаємопов’язаних факторів, що впливають на результат;
• високий ступінь свободи та вміння бути гнучкими у виборі інструментів і підходів до вирішення завдань;
• постійний моніторинг діяльності та схема гри «Рішення – Результат – Аналіз -;
• командна робота і змагальні моменти, обмін кращими практиками.
Значний час та зусилля присвятив підготовці та реалізації цього проєкту професор з агробізнесу, доктор Дитрих Дарр (Рейн-Ваальській університет прикладних наук, Німеччина). Від ХНТУСГ імені Петра Василенка кураторами в цьому проєкті були д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та маркетингу Онегіна В.М. та к.е.н., доцент кафедри організації виробництва та менеджменту Калініченко С.М.
Та наразі обговорюються плани майбутнього співробітництва університетів, які за сприятливих умов перемоги над пандемією передбачають ще більші перспективи для студентів ХНТУСГ імені Петра Василенка.

В.М.Онегіна д.е.н., професор