Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНИХ У ЗВО ТА НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

З метою створення сприятливих умов і підвищення спроможності для впровадження розробок закладами вищої освіти та науковими установами, збільшення потенціалу інноваційно активних підприємств, виробництва конкурентоздатної інноваційної та високотехнологічної продукції Міністерство освіти і науки України розробило проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій». 20 січня  2021 року  він був схвалений на засіданні Уряду та відповідно до Регламенту КМУ буде переданий до Верховної Ради України.

«Проєкт законодавчих змін спрямований на активізацію процесу перетворення прав на результат інтелектуальної діяльності на прибутковий товар, введення його в цивільний оборот і отримання прибутку від його використання, підвищення рівня комерціалізації результатів наукових досліджень шляхом запровадження системи фінансових і юридичних інструментів», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Ухвалення законопроєкту сприятиме реалізації наступних заходів:

 • посилення підтримки з боку держави у сфері трансферу технологій;
 • унормування процедури закупівлі технологій за бюджетні кошти;
 • доступність до іноземних баз даних з економічною та патентною інформацією;
 • спрощенню умов укладення договорів про трансфер технологій.

Окрім того, законодавчі зміни дозволять:

 • забезпечити проведення моніторингу технологічного рівня й готовності до впровадження технологій та їх складових, створених за бюджетні кошти;
 • запровадити механізм здійснення закордонного патентування за кошти державного бюджету;
 • визначити особливості закупівлі технологій за бюджетні кошти шляхом встановлення загального порядку, який передбачений для публічних закупівель з обов’язковим проведенням експертизи;
 • надати закладам вищої освіти та науковим установам доступ до економічної і патентної інформації з іноземних джерел та баз даних шляхом створення вебпорталу щодо інноваційної діяльності та трансферу технологій;
 • здійснити  субсидіювання проєктів із створення вітчизняними промисловими підприємствами за участю вітчизняних наукових установ або закладів вищої освіти високотехнологічних виробництв;
 • удосконалити процедуру погодження трансферу технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, за кордон;
 • спростити умови укладання договору про трансфер технологій.

Законопроєктом також передбачено запровадження нових та вдосконалення чинних пояснень із метою уникнення їх неоднозначного тлумачення на практиці, деталізовано перелік законодавчих актів та покращено механізм координації між органами виконавчої влади у сфері трансферу технологій.

Документ розроблено відповідно до цілі 13.5 «Розвиток науки та інновацій» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою КМУ від 12 червня 2020 р. № 471 та Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19.

Джерело: сайт Міністерства освіти та науки України