Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Щодо формування та розміщення державного і регіонального замовлення на підготовку майбутніх фахівців

З метою розвитку національної системи вищої освіти та створення умов здобуття освіти на конкурсній основі Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про формування та розміщення державного та регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти на післядипломну освіту (5467 від 05.05.2021). Таке рішення схвалено на засіданні ВРУ 7 вересня 2021 року.

Проєктом Закону пропонуються такі зміни:

  • удосконалити порядок формування державного замовлення в розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових/освітньо-творчих, наукових ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань, спеціальностей і професій з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах на ринку праці на плановий рік та наступні за ним два роки;
  • встановити порядок формування регіонального замовлення на підготовку фахівців, робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах у зв’язку із передачею фінансування з державного бюджету до місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу;
  • передбачити розміщення державного замовлення в закладах вищої освіти приватної форми власності;
  • запровадити автоматизоване адресне розміщення місць державного (регіонального) замовлення (через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО)) між закладами освіти шляхом надання вступнику рекомендацій на підставі його конкурсного балу.

Також передбачається встановити норму щодо застосування конкурсних засад при розміщенні державного (регіонального) замовлення з урахуванням, зокрема, пропозицій обласних, Київської та міських державних адміністрацій.

Джерело інформації: сайт МОН України.