Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

УНІВЕРСИТЕТ РОЗШИРЮЄ ВИДАВНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Важливе місце в науково-освітній діяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка посідає видавнича діяльність, яка дозволяє співробітникам та студентам університету (а також фахівцям з інших ЗВО)  друкувати свої наукові напрацювання, обмінюватись досвідом з іншими колегами та розвивати наукову співпрацю. На сьогодні університет має 4 фахових виданнях категорії «Б» –  «Актуальні проблеми інноваційної економіки» (наказом МОН № 1643 від 28.12.2019 р.), Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-journal (наказ МОН № 409 від 17.03.2020 р., як співзасновник), а також такі видання як «Інженерія природокористування» та «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». Наказом МОН України «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства» № 886 від 02.07.2020 року https://cutt.ly/6o2eMJb, останні два видання отримали підтвердження на категорію «Б» за фахом технічні науки для спеціальностей  – 131, 132, 133, 134, 135, 271, 272, 273, 274, 275.

Вітаємо редколегії наукових журналів «Інженерія природокористування», «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів» з цим визнанням та запрошуємо до співпраці!

Наукова бібліотека ХНТУСГ.

УНІВЕРСИТЕТ РОЗШИРЮЄ ВИДАВНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬУНІВЕРСИТЕТ РОЗШИРЮЄ ВИДАВНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ