Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Результати діяльності лабораторії «Агроспецексперт»

Метою та головними завданнями лабораторії «АГРОСПЕЦЕКСПЕРТ» є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, виготовлення науково-технічної продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, проведення інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для якісної підготовки фахівців, зокрема,  фахівців вищої наукової кваліфікації.

За півроку існування наукова лабораторія  на чолі з її керівником Сергієм Харченком сформувала принципи своєї діяльності з організаціями та підприємствами, що дозволило

Результати діяльності лабораторії «Агроспецексперт»

отримати певні здобутки. Зокрема, лабораторія налагодила співпрацю та виконала такі науково-дослідні проєкти:

– з  ПрАТ «Харківпродмаш» за темами «Розробка керівництва з експлуатації барабанних сепараторів типу SB», «Розробка пневмосепаратора модульного типу»;

– з ПАТ «Завод Фрунзе» «Наукова перевірка ефективності циліндричних решет з різним розташуванням поздовжніх отворів»;

– з ФОП Харченко Дмитро Олександрович «Дослідження конструктивно-кінематичних параметрів та характеристик малогабаритних дробарок»;

– з ПАТ КМЗ «Розробка технічної документації (ескізні креслення) та рекомендації щодо зміни конструкцій, для подальшого серійного виготовлення на ПАТ «Карлівський механічний завод» валу барабану сепаратора КБС 1270.4.00».

Результати діяльності лабораторії «Агроспецексперт»

Загальний бюджет госпдоговірних тем, в яких взяла  участь лабораторія, склав 74 800 грн.

Окремим напрямом діяльності лабораторії є участь у грантових проєктах.

Під завдання щодо організації лабораторії та наукової частини університету подано заявки на отримання державних грантів за напрямком  «Підвищення продовольчої безпеки з розробкою конкурентоспроможних технологій одержання якісного насіння з поліпшеним біопотенціалом» (ХНТУСГ) та «Ідентифікація методами наднизької емісії фотонів і люмінесцентної спектроскопії впливу електрообробки насіннєвого матеріалу на його посівні і урожайні якості та обґрунтування параметрів технічних засобів для її проведення» (Львівський НАУ). Заявка на грант від ХНТУСГ підготовлена проф. Ольшанським В.П., проф. Харченко С.О., доцентом Панковою О.В., проф. Ковалишиним С.Й. (Львівський НАУ). Експертиза проєкту встановила  76,5 балів, що є максимальним серед поданих проєктів колективами ХНТУСГ у 2021 р.

Інший проєкт був поданий Львівським НАУ під керівництвом проф. Ковалишина С.Й., до складу виконавців якого увійшов проф. Харченко С.О. Даний проєкт набрав достатню кількість балів (84 балів), що дозволило отримати фінансування та розпочати роботу. Загальна сума фінансування проєкту складає 600 000 грн.

Також лабораторією спільно з міжнародним відділом (Вітковський Ю.П.) та науковою частиною (Мельник В.І.) організовано подання заявок на міжнародні гранти:

– на конкурс українсько-литовських проєктів заявки підготували С.О. Харченко, О.В. Нанка, В.І. Мельник, Ю.П. Вітковський, М.В. Бакум, В.П. Ольшанський, В.В Бредихін, М.П. Артьомов, О.Б. Калюжний, Л.М. Пузік, М.Л. Шуляк, О.М. Шаніна, Т.В. Гавриш, І.В. Галясний, О.В. Панкова, О.І. Анікєєв, К.Г. Сировицький, В.І. Мельник, В.В. Адамчук, С.П. Степаненко, А.Я. Кузьмич, О.М. Грицака, В.О. Швиля, В.І Днесь, Р.Б. Кудринецький, В.І. Семенцов, В.В. Семенцов, І.І. Івлєв.

– на конкурс українсько-китайських проєктів заявки підготували С.О. Харченко, В.І. Мельник, Ю.П. Вітковський, М.В. Бакум, В.П. Ольшанський, О.В. Панкова, К.Г. Сировицький;

– на конкурс українсько-американських проєктів заявки підготували С.О. Харченко, М.Л. Шуляк, О.В.Панкова;

– на інвестиційний проєкт ДУ «Укрейнінвест» заявку підгтували С.О. Харченко, В.В. Бредихін, М.В Бакум, Ф.М. Харченко.

Заявки на данні міжнародні проєкти знаходяться на розгляді в МОН України та в Міністерствах держав учасників конкурсу.

За активну науково-дослідну роботу виконавців проєктів в кінці навчального року відзначено подяками від проректора з наукової роботи Мельника В.І. та керівника лабораторії Харченка С.О.

Лабораторія намагається розширювати сферу своєї діяльності. Так, розроблено та узгоджено з відділами та службами університету типовий зразок договору на науковий супровід технологічних процесів. Запропоновано нову концепцію надання послуг у вигляді наукового консультування за вказаним технологічним процесом на певний період, що дозволяє підвищити його ефективність.

Було підписано договір про науково-технічну співпрацю з фермерським господарством «МІРТ», щодо оптимізації процесів післязбиральної обробки зерна та технологічних процесів тваринництва.

За участі фахівців лабораторії проведено обговорення та укладено договір з машинобудівним підприємством ПрАТ «Харківпродмаш» (м. Харків) щодо  проведення науково-дослідної практики для групи магістрів, що навчаються за спеціальністю 208 Агроінженерія.

Запрошуємо всіх зацікавлених осіб до співпраці з лабораторією, будемо вдячні за конструктивні побажання та ділові  пропозиції.

Сергій Харченко,

 керівник  НЛ “Агроспецексперт”,   д.т.н., професор.

Результати діяльності лабораторії «Агроспецексперт»

facebook.com/agrospecexpert