Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про введення в дію Положення про ННІ бізнесу, менеджменту і права

У зв’язку з упорядкуванням структури Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра  Василенка, створенням кафедри публічного та приватного права, переведенням студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” та о81 “Право” до Навчально-наукового інституту бізнесу, менеджменту і права, та на підставі рішення Вченої ради ХНТУСГ від 27.05.2021 року, ректор університету  О.В. Нанка  видав наказ про введення в дію Положення про Навчально-науковий інституту бізнесу, менеджменту і права. Див.: Положення про ННІ БМП

Про введення в дію Положення про ННІ бізнесу, менеджменту і права

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.