Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 №605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 р., та відповідно до виконання наказу Міністерства освіти і науки України  № 1457 від 24.11.20 року Про проведення Всеукраїнського конкурсу, з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів ректор ХНТУСГ О.В. Нанка видав НАКАЗ про проведення у 2020/2021 навчальному році з дотриманням законодавства, зокрема, стосовно запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (далі Конкурс) на базі університету до 28 січня 2021 року.

Наказаом ректора затверджено склад конкурсної комісії Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (надалі – Конкурсна комісія) з організації та проведення І туру Конкурсу:

Голова комісії     Віктор Мельник, д.т.н., професор, проректор з  наукової роботи.

Члени комісії –    Олександр Грідін, к.е н., доцент, в.о. директора ННІ Бізнесу  і менеджменту;
Олександр Сайчук, д.т.н. директор ННІ Технічного сервісу;

Віталій Власовець, д.т.н., професор, директор ННІ Механотроніки і систем менеджменту;

Вадим Бредихін к.т.н., доцент, директор ННІ Переробних і харчових виробництв;

Віктор Жила, к.т.н., професор, в.о. директора ННІ Енергетики та комп’ютерних технологій;

Андрій Кравцов, к.т.н., доцент декан факультету Технологічних систем і логістики.

Секретар комісії – Олексій Калюжний, к.т.н., доцент кафедри Технології матеріалів

Керівникам структурних підрозділів університету у навчально-наукових інститутах та факультеті наказано створити галузеві журі для експертної оцінки студентських наукових робіт відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, з яких проводиться Конкурс у 20202021 навчальних роках.

Галузевим журі, відповідно до Положення про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, провести якісний відбір кращих наукових робіт студентів (не більше трьох по відповідним галузям знань і спеціальностям), та до 28 січня 2021 р по кожній відібраній роботі подати до Конкурсної комісії наступні документи:

– відомість про автора та наукового керівника конкурсної роботи;

– наукову роботу в роздрукованому вигляді та на електронному носії;

– витяг з протоколу засідання галузевого журі що до рекомендації наукових робіт для участі у ІІ турі конкурсу.

Конкурсної комісії до 15.02.2021 р. потрібно направити відібрані наукові роботи студентів галузевим конкурсним комісіям у відповідні базові заклади вищої освіти.

Начальнику інформаційно обчислювального центру Олександру Ковальову наказано забезпечити участь студентів, згідно з запрошеннями галузевих конкурсних комісій базових закладів вищої освіти, у підсумкових науково-практичних відеоконференціях.

Головному бухгалтеру Тетяна Даниленко наказано забезпечити фінансування підсумкових науково-практичних відеоконференції з джерел, не заборонених законодавством України.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.