Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Присвоєно кваліфікацію магістрів

В університеті триває атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Учора в ННІ Бізнесу і менеджменту Екзаменаційною комісією в складі: Голови – д.е.н., професора, завідувачки кафедри агрологістики і управління ланцюгами постачань Т.Ф.Ларіної, заступника голови – д.е.н., професора О.О. Красноруцького, членів ЕК к.е.н, доцента К.С. Богомолової та к.е.н., доцента О.В. Смігунової проведено атестацію здобувачів, які навчалися  за спеціальністю 073 “Менеджмент”. Атестація проходила у формі захисту кваліфікаційних робіт, які представляли здобувачі.

Варто зазначити, що всі представлені до захисту роботи були виконані на високому рівні, здобувачі показали  себе наполегливими, трудолюбивими, креативними і готовими до професійної діяльності.

За результатами захистів кваліфікаційних робіт всім здобувачам вищої освіти було присвоєно кваліфікацію Магістр з менеджменту, а за результатами захисту, відмінно виконаних навчальних планів та активну наукову роботу здобувачів Ганну Вискул  та Аліну Григоренко було рекомендовано до вступу до аспірантури університету.

А.В. Півень,

секретар Екзаменаційної комісії, к.е.н., старший  викладач