Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ПРАКТИКА – ЦЕ ПЕРША СХОДИНКА ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

У підготовці кадрів вищої кваліфікації важливе місце посідає практика. Вона є важливою складовою навчального процесу, проводиться з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок у межах майбутньої спеціальності чи спеціалізації, досвіду самостійної роботи. Тому практика для майбутнього підприємця, в силу специфіки цієї професії, має особливе значення, оскільки дозволяє досягти таких програмних результатів навчання як: використання знань для виявлення, постановки й вирішення завдань для різних практичних ситуацій; уміння критичного мислення, аналізу та синтезу у професійних цілях та ін. Зрозуміло, що сучасні теоретичні знання поряд із громадянською зрілістю, національною свідомістю, природними здібностями, життєвим досвідом є вирішальною передумовою вироблення практичних навичок майбутніх підприємців, оволодіння ними фаховою майстерністю.

Проходження практики студентами спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” — це не тільки освітня компонента навчального плану, а й неординарна подія у становленні молодого фахівця. Отже, науково-практична і виховна підготовка студента-підприємця — справа державна і обов’язкова умова для національною відродження і становлення України як незалежної, демократично-правової європейської держави. Це відповідальний і визначний період у процесі становлення молодого спеціаліста, серйозна перевірка рівня викладацької роботи, життєздатності лекційних курсів зі спеціальності та засвоєння їх студентами.

Наскрізна практика за освітньою програмою „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” передбачає проходження декількох етапів: навчально-ознайомчий; навчальний (без відриву від навчання); навчально-виробничий; виробничий на базі суб’єктів підприємництва і торгівлі, що дозволяє розв’язувати складні спеціалізовані завдання, проблеми у сферах підприємництва і торгівлі в умовах невизначеності і нестабільності.

Виробнича практика студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” провадиться із відривом від навчання у підприємницьких, торгівельних та біржових структурах відповідно до освітньої програми. Так, наприклад, студенти 3 курсу Храмов Кирило, Кошель Карина, Литвиненко Валерія проходили практику у ФОП „Салівон”, який працює за франшизою міжнародної компанії Carlo Pazolini – одного із лідерів на ринку взуття, Левченко Дмитро – у ТОВ „Восторг”, де він мав можливість навіть пройти стажування у закладах громадського харчування для приготування суші.

Всі студенти – майбутні бакалаври і магістри представили та успішно захистили звіти з проходження практик на випусковій кафедрі.

Таким чином виконується головна вимога ринку праці – глибокі теоретичні знання та практичний досвід молодого і готового до роботи фахівця!

Ми пишаємося нашими студентами, набутим досвідом та бажаємо подальших успіхів у здобутій професії.

 

Керівник виробничої практики: к.е.н., доцент Гіржева О.М.