Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Підвищення якісного складу науково-педагогічних кадрів

Відповідно до нового Закону України «Про освіту» (2017 р.) були внесені зміни до «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» (Наказ МОН України від 06.02.2017 р. №174), у зв’язку з чим суттєво підвищились вимоги щодо присвоєння вчених звань. Так, наприклад, для отримання вченого звання «доцент» крім наукового ступеня кандидата наук і наукового стажу роботи не менше 5 років претендентам необхідно ще мати:

– сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу;

– не менше однієї публікації у наукометричних базах Skopus або Web of Science;

– закордонне стажування в університетах Європейського Союзу.

Зазначені  вимоги значно знизили кількість документів з поданнями до МОН України на присвоєння вчених звань. Так, протягом 2018 року лише 6 осіб змогли виконати вимоги та подати на розгляд Вченої ради університету свої документи на присвоєння вчених звань. Тому на початку 2019 року на засіданні Вченої ради було розглянуто питання щодо організації роботи із сприяння науково-педагогічним працівникам у виконанні вказаних вимог та затверджено «План заходів щодо сприяння підготовці та поданню документів на отримання вченого звання «доцент» або «професор» на період 2019-2023 рр.».

На виконання згаданого Плану  в університеті було організовано та проведено низку заходів, зокрема:

– публічний семінар для студентів, аспірантів та викладачів на тему «Рівень англійської мови В2 – вимога сучасності» за участю директора екзаменаційного центру «Оксфорд» Манюхи Оксани (м. Київ) та за сприяння авторизованого центру вивчення англійської мови Cambridge English;

– підписано договори про співпрацю з провідними Європейськими університетами щодо проходження на їх базі стажування для молодих вчених та викладачів університету;

– організовано публічну лекцію професора J. Jatskevich із University of British Columbia (Канада) «Підготовка та публікація статей в провідних журналах світу» і професора V. Krivtsova Maryland University (США) «Наукометричні показники – як критерій оцінки рівня результативності дослідницької діяльності в сфері прикладної науки США»;

– організовано науково-практичний семінар Тіханкової Ірини  провідного фахівця компанії Glarivate Analytics (м. Київ) «Додаткові можливості платформи Web of Sciens для науковця».

Проведена робота сприяла активізації роботи науково-педагогічних працівників університету і вже протягом 2019 р.  вчене звання «доцент» було присвоєне 30 особам, а вчене звання «професор» – 10 особам.

На засіданні Вченої ради, яке відбулося  25 червня 2020 р., теж не обійшлось без привітань та урочистого вручення дипломів з присвоєння вченого звання «доцент» викладачам. Зокрема, такі звання отримали:

Карнаух Микола Віталійович;

Морозов Володимир Іванович;

Семенцов Віталій Володимирович;

Чала Ольга Сергіївна;

Бережна Наталія Григорівна;

Лук’янов Ігор Михайлович;

Піскарьов Олексій Миколайович.

Вчене звання «професора» було присвоєне Антощенкову Роману Вікторовичу. Крім того, тепер вже д.т.н., професор Р. В.  Антощенков отримав вітання із обранням його членом Транспортної академії України із врученням  відповідного диплома.

На цьому ж засіданні Вченої ради було підтримано представлення на трьох співробітників університету  щодо присвоєння їм вченого звання «професор» та двох співробітників для  присвоєння їм вченого звання «доцент».

Бажаємо успіхів!

М. Л. Лисиченко,

 перший проректор університету,

д-р т. н., професор.