Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ОТРИМАЙ ПРОФЕСІЮ МАЙБУТНЬОГО У ННІ БМ

Уже в недалекому майбутньому затребуваність тієї чи іншої професії  визначатиметься цілим набором компетентностей, які стануть у нагоді в професійній сфері. Експерти ринку праці стверджують, що майбутнє за людьми, які постійно займаються самоосвітою та самовдосконаленням, мобільні, мають когнітивну гнучкість, високий рівень інтелекту та ерудиції, системне, критичне мислення та здатні комплексно вирішувати надскладні завдання в умовах невизначеності та ризику, вільно володіють ІТ-технологіями, навичками програмування, мають загальну медіаграмотність, навички менеджменту, зокрема HR-менеджменту, міжгалузевої комунікації, багатокультурності і багатомовності, крос-функціональності, комунікабельності тощо. Саме ці компетентності є фаховими в ході опанування освітньо-професійних програм здобувачами вищої освіти в межах спеціальностей за якими відбувається підготовка фахівців у Навчально-науковому інституті бізнесу і менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Це такі спеціальності та освітньо-професійні програми:

– 051 «Економіка» – освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти;

– 071 «Облік і оподаткування» – освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти;

– 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

– 073 «Менеджмент» – освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти;

– 075 «Маркетинг» – освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти;

– 242 «Туризм» в межах якої існує дві освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – «Туризм» та «Зелений та екотуризм»;

– 281 «Публічне управління та адміністрування» – освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Хоча, наведені вище спеціальності з чотирьох різних галузей знань, зокрема: соціальних та поведінкових наук; управління та адміністрування; сфери обслуговування; публічного управління та адміністрування. Проте, в ході формування освітньої траєкторії, здобувач вищої освіти має можливість самостійно обирати для вивчення цілу низку навчальних дисципліни, які не є обов’язковими для його спеціальності, і, в той же час, що максимально сприятимуть в отриманні необхідних йому компетенцій, розширенні та поглибленні знань, набутті навичок у певній сфері, що надаються дисциплінами інших спеціальностей. Крім того, за усіма зазначеними освітніми програмами передбачена можливість поглибленого вивчення: ІТ-технологій, іноземних мов, комплексу правових дисциплін, дисциплін техніко-технологічного, соціального профілю тощо.

Детальніше зі спеціальностями Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту можна ознайомитись на сайті ННІ БМ: 

Отже, якщо ви бажаєте отримати сучасну, затребувану, високооплачувану професію, яка забезпечить впевненість у завтрашньому дні, то вам саме до нас, – до Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту! Чекаємо на вас!

З повагою – Олександр Грідін
в.о. директора ННІ БМ