Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС

На кафедрі технічних систем і технологій тваринництва ННІ ТС практична підготовка для студентів університету була організована та проведена з спеціальностей: 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 075 «Маркетинг», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – навчальна «Системи технологій»; 208 «Агроінженерія» – навчальна з дисципліни “Технологія виробництва продукції тваринництва”,  133 «Галузеве машинобудування » – навчальна, виробнича та науково-дослідна.

Кафедрою було заключено 21 договір з провідними підприємствами галузі тваринництва, господарствами різних форм власності Харківської, Кіровоградської та Сумської області для проведення практик.

Керівниками навчальних практик були призначені доценти Нагорний С.А., Ткачова І.В., Іщенко К.В., виробничою –  професор Нанка О.В., доцент Сиромятніков П.С.,  науково-дослідною  – професор Науменко О.А.

За результатами проходження практик студентами було складено звіти з виконанням індивідуальних завдань та проведено їх публічний захист.

Захист індивідуальних завдань з дисципліни “Технологія виробництва продукції тваринництва”  студенти спеціальності 208 «Агроінженерія»

ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТСОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС

Публічний захист звітів з проходження виробничої та науково- дослідної практики студентами та магістрантами спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ   СТУДЕНТІВ  У  ННІ ТС

ЦППКСМ університету