Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Оголошення

Конкурс на заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Харківський фаховий коледж харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка»

Конкурс оголошується з 20.04.2021 по 20.06.2021

Відповідно до п.3 статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» кандидат на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти повинен мати ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіти державною мовою і мати стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах. Кандидат на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти має бути громадянином України.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою розміром 3х4 см.;
 • автобіографію та резюме;
 • копії документів про вищу освіту;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 • проєкт стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, університетом або нотаріально.

При подачі документів при собі мати їх оригінали.

Оплата праці директора ВСП «Харківський фаховий коледж харчової промисловості ХНТУСГ» здійснюється згідно штатного розпису.

Прийом документів здійснюється протягом двох місяців з дня розміщення на офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсного відбору за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 44 з 10.00 до 14.00. Претендент може надіслати документи поштою на адресу: 61002, Харків, Харківська область, вул. Алчевських, 44.

Рейтингове голосування відбудеться 29.06.2021, за адресою: м. Харків, вул. Барикадна, 51

Тел. для довідок:  717 42 60

Електронна пошта: info@khntusg.com.ua