Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Харківський фаховий коледж харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Харківський фаховий коледж харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Головними завданнями Коледжу є:

– провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти ОКР молодшого спеціаліста та фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за обраними ними спеціальностями;

– участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

– формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

Основні напрями діяльності:

– підготовка студентів за денною та заочною формами навчання згідно з державним  замовленням і договірними зобов’язаннями для переробної та харчової промисловості України, з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у встановленому законодавством України порядку;

  • надання повної загальної середньої освіти;
  • підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів.

Коледж здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

– 071 Облік і оподаткування

– 072 Фінанси, банківська справа та страхування;

– 133 Галузеве машинобудування;

-142 Енергетичне машинобудування;

– 181 Харчові технології.

 

Місце знаходження Коледжу:

Україна, 61098, м. Харків, вул. Барикадна, 51

тел. 372-35-22, 372-60-26, факс (057)372-35-22

Електронна адреса: kphphntusg@gmail.com

 

Скрипка Лідія Іванівна

Скрипка Лідія Іванівна

Директорка харківського фахового коледжу переробної та харчової промисловості харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

kphphntusg@gmail.com

Україна, 61098, м. Харків, вул. Барикадна, 51
тел. 372-35-22, 372-60-26, факс (057)372-35-22