Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Нові вимоги до міждисциплінарних освітніх програм

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх програм».

Проєкт акта розроблено відповідно до пункту 242 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», якою передбачено, що:

Міждисциплінарні освітні (наукові) програми вищої освіти розробляються відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (далі – спеціальності, галузі), цих Вимог та вимог до створення освітніх програм підготовки за галуззю знань, двома галузями знань або групою спеціальностей (у стандартах рівня молодшого бакалавра), міждисциплінарних освітньо-наукових програм за двома спеціальностями (у стандартах магістра та доктора філософії), передбаченими стандартами вищої освіти (за наявності).

 Міждисциплінарна освітня (наукова) програма передбачає опанування знання, що знаходиться на межі галузей знань, спеціальностей та/або належить до кількох спеціальностей, які і визначають її предметну область. Інформація про відповідні галузі, спеціальності зазначається в документі про здобуту вищу освіту, що видається після успішного завершення програми, як елемент опису освітньої кваліфікації. Зміст міждисциплінарної освітньої програми має відповідати предметній області, визначеної цими галузями, спеціальностями.

Зауваження та пропозиції до проекту акта приймаються до 20 грудня 2020 р. за електронною адресою: vrublevska@mon.gov.ua, (тел. 044-481-32-38, Врублевська Олена Василівна, державний експерт експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення вищої  освіти і освіти дорослих директорату вищої освіти і освіти дорослих).

Джерело: сайт МОН України.