Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Навчальна екскурсія для студентів

Навчальні екскурсії та зустрічі із практикуючими фахівцями є важливою складовою навчально-виховного процесу та ефективним методом посилення практичної і професійно-орієнтаційної спрямованості навчання. З цією метою у грудні 2020 року для студентів спеціальності 101 «Екологія» була проведена екскурсія та навчальна зустріч з фахівцями Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Під час екскурсії здобувачі мали змогу ознайомитися із структурою, основними напрямками діяльності підприємства та роботою її відділів. Особлива увага була приділена роботі комплексної лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища, а саме сектору спостереження за забрудненням поверхневих вод і сектору спостереження за забрудненням повітря.

 Спеціалістами лабораторії, була надана інформація щодо порядку відбору проб, а також дослідження для визначення забруднення поверхневих вод і повітря, оснащення лабораторії, роботи приладів та основними вимогами Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЄС щодо проведення моніторингу поверхневих вод. Студенти мали змогу використовуючи обладнання лабораторії визначити основні фізичні показники поверхневих вод Харківської області та провести їх порівняння. Екскурсія залишила приємні враження у студентів та набутий досвід щодо подальшої професійної діяльності.

О. С.Чалая,

доцент кафедри агротехнологій та екології ХНТУСГ, кандидат с.-г. наук.