Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Навчальна практика студентів ННІ Технічного сервісу  

На кафедрі технології матеріалів згідно з навчальним планом спеціальності 133 Галузеве машинобудування, триває навчальна практика  студентів І курсу ННІ Технічного сервісу. Метою практики є формування у студентів професійних навичок і умінь для ухвалення самостійних рішень та виконання практичних робіт  з обробки матеріалів в сучасних виробничих умовах та оволодіння студентами сучасними методами організації праці в галузі їх майбутньої професії.

Під час практики студенти вивчають і закріплюють основні закономірності будови, виробництва і обробки конструкційних матеріалів різноманітними методами, одержують навички та рішення практичних задач на основі знань цих закономірностей, технологічні можливості металообробних верстатів різноманітних типів та їх кінематичні розрахунки.

Також студенти виконують індивідуальні завдання з вивчення будови та налагодження металорізальних верстатів (токарних, фрезерних, зубонарізних, шліфувальних, свердлильних) для виготовлення різноманітних деталей, практично застосовують пристрої (приладдя) та інструменти, які використовуються при обробці матеріалів різальними інструментами.

С.В. Лисенко,

керівник практики,  старший викладач кафедри Технології матеріалів