Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Триває навчальна практика у студентів-другокурсників

Навчальна практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Наразі триває навчальна (ознайомлювальна) практика для студентів-другокурсників спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та навчальна практика «Організація праці менеджера» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент».

На заняттях закріплюються теоретичні знання, отримані студентами під час навчання; набуваються і вдосконалюються компетентності, визначені відповідною освітньою програмою вищої освіти; здійснюється оволодіння сучасних методик, форм організації та засобів праці, необхідних для майбутньої професії студентів; формуються професійні уміння і навички для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних; виховуються потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Керівники практики:

к.е.н., доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Майборода М.М.;

к.е.н., доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Півень А.В.

 

Кафедра ОВБМ