Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

НАУКА І ВИРОБНИЦТВО

Уже кілька років поспіль співробітники кафедри сільськогосподарських машин ХНТУСГ  разом із науковцями Інституту овочівництва і баштанництва НААН України виконують науково-дослідну роботу з розробки механізованої енергозберігаючої технології вирощування картоплі під шаром мульчі. Результати попередніх досліджень показали, що вирощування картоплі за запропонованою технологією в порівнянні з традиційною зменшує затрати праці механізаторів у 1,7 раза, витрати пального – в 4 рази й не потребує застосування штучного зрошення та використання гербіцидів для знищення бур’янів. При цьому в усіх польових дослідах було отримано збільшення врожаю картоплі в 1,75-2,09 рази в порівнянні з контрольними ділянками. Результати цих досліджень були опубліковані  у Віснику Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка,а також в Ukrainian Journal of Ecology.

Нинішнього року науковці продовжували свої польові дослідження. Програма досліджень передбачала визначення впливу різних способів обробітку ґрунту на врожайність картоплі, застосування різних типів мульчі і вивчення їх механіко-технологічних властивостей для розробки засобів механізації для нової технології. Зокрема, проводилось дослідження з вирощування картоплі під шаром органічної і мінеральної мульчі в умовах різного агрофону.

Нещодавно науковці  в черговий раз побували на дослідному полі, де визначили врожайність і якісні показники картоплі, а також дослідили механіко-технологічні властивості мульчі, твердість та вологість ґрунту, що дасть можливість точніше оцінити вплив різних факторів на параметри процесів запропонованої енергозберігаючої технології. Результати наукових досліджень будуть оприлюдненні в наукових виданнях.

Варто зазначити, що від ХНТУСГ над даною науковою темою працюють: д.т.н., професор В.І. Пастухов (керівник теми), виконавці: к.т.н. доцент М.В. Бакум, Р.В. Кириченко та М.М. Крекот, від Інституту овочівництва і баштанництва НААН: к.с-г.н. О.М. Могильна, д.с-г.н. О.В. Куц і  к.с-г.н.  О.В. Мельник О.В. Напрацювання вчених уже зацікавили фермерів та представників  сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на вирощуванні картоплі.

В.І. Пастухов,

доктор технічних наук, професор ХНТУСГ.