Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Наш співробітник брав участь у розробці стандартів вищої освіти

 Поздоровляємо Сергія Олександровича Вамболя, доктора технічних наук, професора кафедри безпеки життєдіяльності (183 Технології захисту навколишнього середовища) із затвердженням до  складу науковометодичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Одним із завдань науково-методичних комісій (підкомісій) є розробка стандартів вищої освіти, сукупності вимог до освітніх програм вищої освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня вищої освіти та спеціальності.

Дякуємо за плідну працю та особистий внесок у розроблення стандартів вищої освіти.

http://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/harkivskij-nacionalnij-tehnichnij-universitet-silskogo-gospodarstva-imeni-petra-vasilenka_qr.pdf

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ