Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Наглядова рада університету схвалила звіт ректора

Сьогодні в конференц-залі ХНТУСГ відбулося чергове засідання Наглядової ради університету, на якому було заслухано звіт ректора О.В.Нанки про роботу в 2020 році та основні напрями розвитку університету у 2021 році. Засідання проходило під головуванням голови Наглядової ради ХНТУСГ С.І. Чернова, а більшість членів ради брали участь в засіданні онлайн. У засіданні Наглядової ради також взяли участь перший проректор ХНТУСГ М.Л. Лисиченко, проректор з наукової роботи В.І. Мельник, проректор з НПР, розвитку економіки та інфраструктури А.В. Микитась та головний бухгалтер Т.П. Даниленко.

Доповідаючи перед членами Наглядової ради про свою роботу в минулому році, ректор університету О.В. Нанка наголосив, що це був дуже не простий рік і для професорсько-викладацького складу, і для студентів. Попри це, колективу університету вдалося забезпечити його нормальне функціонування і зберегти фінансово-економічну стабільність, яка відображена у звітних документах. Наразі, за словами ректора, за денною і заочною формами в університеті навчається 5202 студенти, в т.ч. 300 студентів-іноземців з 21 країни світу. Навчально-виховний процес забезпечують 315 викладачів, серед яких 76 докторів наук, 56 професорів, 181 кандидат наук і т.д. За останній час відбулося омолодження професорсько-викладацького складу й наразі середній вік викладачів університету складає 48 років.

Далі ректор детально зупинився на показниках, що характеризують діяльність університету по всіх основних напрямках, зокрема: освітньому, науковому, міжнародному, господарському тощо. Також О.В. Нанка проінформував членів Наглядової ради про підсумки минулорічної вступної кампанії, зазначивши, що за кількістю поданих заяв на бюджету форму навчання ХНТУСГ став одним з лідерів не тільки серед аграрних закладів освіти, а й загалом серед усіх університетів. Крім того, минулого року університет успішно пройшов сертифікацію міжнародної системи якості освіти та акредитацію деяких освітньо-професійних програм і має намір розширювати кількість таких програм.

Доповідаючи про плани розвитку ХНТУСГ у 2021 році, О.В. Нанка наголосив на тому, що університет планує розширювати свою освітню діяльність, зокрема, на міжнародному рівні. З цією метою в університеті планується відкриття факультету з підготовки іноземних студентів. Минулого року було відкрито представництво ХНТУСГ в Стамбулі (Туреччина) і вже зараз в нашому університету навчається 50 студентів з цієї країни. У цьому сенсі дуже привабливим для університету є і азійський та африканський ринок.

Одним з основних напрямків роботи університету у 2021 році буде покращення науково-дослідницької діяльності та залучення позабюджетних джерел для фінансування такої діяльності, збільшення спеціального фонду ХНТУСГ, покращення рейтингових показників і т.п.

У обговоренні доповіді ректора університету взяли участь голова Наглядової ради ХНТУСГ С.І. Чернов, члени Ради Н.С. Філатова, академіки НАН України О.К. Трішин та В.І. Кравчук. Зокрема, у своєму виступі С.І. Чернов подякував ректору О.В. Нанці і всьому трудовому колективу університету за їхню плідну роботу й побажав подальших успіхів у освітній та науковій діяльності. Він відзначив високий рівень професорсько-викладацького складу університету, який, на його думку, сьогодні є одним з найкращих закладів вищої освіти в Україні.

За результатами обговорення Наглядова рада одноголосно схвалила звіт ректора ХНТУСГ про роботу у 2020 році та взяла його до відома. У свою чергу ректор університету О.В. Нанка подякував членам Наглядової ради за високу оцінку його роботи і роботи всього колективу ХНТУСГ, закликавши до подальшої співпраці.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.