Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

МІНЮСТ ЗАРЕЄСТРУВАВ НАКАЗ МОН УКРАЇНИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 2021  року за  № 122/35744)

Зміст наказу:  https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-form-dokumentiv-pro-vishu-osvitu-naukovi-stupeni-ta-dodatka-do-nih-zrazka-akademichnoyi-dovidki-zareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-29-sichnya-2021-roku-za-12235744?fbclid=IwAR1kwlmo-iXQQnv3Hs0WHxv2ecH05bswbcc3kpHe5-RUR8G3itnRQtEv8Ac 

Джерело сайт МОН України.