Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Майбутні техніки-механіки проходять державну атестацію

Кінець червня кожного року – це хвилююча та відповідальна пора як для студентів – випускників ВСП «Вовчанський фаховий коледж Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка»,  так і для всього педагогічного колективу. Здобувачі освіти завершують навчання, проходячи державну атестацію на відповідність отриманих теоретичних знань та практичних навичок державним стандартам підготовки ОКР молодший спеціаліст спеціальності 208 «Агроінженерія» та присвоєння кваліфікації «технік-механік».

Для колективу коледжу – це показник наукової, педагогічної, методичної, організаційної та іншої роботи за навчальний період.

Держана екзаменаційна комісія задоволена підготовкою та захистом дипломних проєктів наших молодших спеціалістів – техніків-механіків та  впевнена, що в подальшому  професійний рівень випускників допоможе їм продовжити навчання за обраною спеціальністю та дозволить використати свої знання під час професійної діяльності.

Дирекція Вовчанського фахового коледжу ХНТУСГ.