Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Вовчанський фаховий коледж Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Вовчанський фаховий коледж Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка є структурним підрозділом ХНТУСГ з 2001 року.

Головними завданнями Коледжу є:

  • забезпечення набуття здобувачами освіти міцних знань та компетентностей у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності;
  • виховання морально, психологічно та фізично здорового покоління громадян, формування патріотичної та громадської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальність за свою долю, долю суспільства, держави і людства;
  • забезпечення умов для  всебічного розвитку особистості, розкриття її здібностей, формування гуманних цінностей та ідеалів, індивідуальна робота з обдарованою, талановитою молоддю.

Основні напрями діяльності:

  • підготовка здобувачів освіти за денною та заочною формами навчання за ліцензованими освітніми програмами галузей «Управління та адміністрування», «Аграрні науки та продовольство» з присвоєнням освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника;
  • надання профільної середньої освіти.

Коледж здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

Місце знаходження коледжу:

62502, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Соборна,93-А

Тел. (05741) – 4 – 62 – 74

Електронна адреса:  vthntusgipv@gmail.com

Щербак Андрій Володимирович

Директор вовчанського фахового коледжу ХНТУСГ імені Петра Василенка