Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Силабуси вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки (магістри 2018)

Силабуси вибіркових дисциплін  циклу загальної підготоки рівня вищої освіти «магістр»

Вступ 2018 рік

№ п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1Менеджмент133 «Галузеве машинобудування» ННІ ПХВ,

181 «Харчові технології»

2Філософія людського спілкування181 «Харчові технології»
3Логістичне обслуговування торгівельних підприємств076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність