Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ ННІ БМ ЗВІТУЄ

На кафедрі економіки та маркетингу ННІ БМ з 01.02 по 12.02. 2021 р. проходила  навчальна (ознайомлювальна) практик «Організація економічної служби підприємства» для студентів групи ЕП20-бстн спеціальність 051 «Економіка». Керівник практики к.е.н. старший викладач ЗВО Кравченко Юлія Миколаївна.

Мета навчальної практики полягає в ознайомленні студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями економічної діяльності, визначенням ролі економіста в діяльності сучасного підприємства, особливостями організації підготовки фахівців з економіки.

Під час практики студенти опанували систему вмінь і набули практичні навички щодо вирішення типових завдань; ознайомились з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи у виші, інституті та на випусковій кафедрі; порозумілись у особливостях функціонування новітніх інноваційних та комп’ютерних технологіях, методах активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної атестації якості підготовки студентів; отримали уявлення про  місце та роль фахівця з економіки підприємства; визначили значення комп’ютерних технологій в забезпеченні ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця; ознайомились з кваліфікаційними вимогами та основними видами і змістом діяльності фахівця.

ЦППКСМ