Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Історія інституту

У 1991 році у складі одного з провідних аграрних вищих навчальних закладів нашої держави – Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства був заснований єдиний в Україні факультет технічного сервісу, який в 2010 році став навчально-науковим інститутом технічного сервісу (ННІ ТС)!

1990 року було здійснено набір за спеціалізацією «Технічний сервіс» спеціальності «Механізація сільського господарства» у кількості 52 студенти (2 групи).

Протягом навчального року були розроблені методичні забезпечення дисциплін, посилена матеріально-технічна база кафедр, налагоджений тісний зв’язок із ремонтно-обслуговуючими підприємствами. З вересня 1991 р. набір студентів збільшився до 120 осіб (4 групи).

Враховуючи зростання популярності спеціалізації і перспективність такого напрямку підготовки, заручившись підтримкою Держсільгосптехніки, Агросабу, керівництво університету прийняло рушення про створення факультету технічного сервісу (наказ видано 29.11.1991р).

29 червня 1995 року було отримано дозвіл на підготовку фахівців за напрямом 6.0919 «Механізація та електрифікація сільського господарства» за спеціальністю 7.090904 «Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки» обсягом 150 осіб.

11 лютого 1997 р. ДАК засвідчує право на проведення діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста за напрямом 6.0902 «Інженерна механіка» за спеціальністю «Сільськогосподарські машини» – 25 осіб.

У зв’язку з введенням у дію нового переліку спеціальностей в 1997 році спеціальності факультету були нострифіковані в нову спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» з ліцензійним обсягом – 180 осіб за напрямом «Інженерна механіка».

З 2006 р. Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку спеціальностей і в зв’язку з цим підготовка фахівців тепер здійснюється в галузі знань «Машини та обладнання с.-г. виробництва».

У межах спеціальності були розроблені програми спеціалізацій: 1991 р. – технічний сервіс, 1995 р. – маркетинг і менеджмент у технічному сервісі, 1997 р. – конструювання техніки, 2000 р. – технічна інспекція, 2003 р. – дилерська діяльність.