Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Магістр

Галузь знань 28 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Підготовка висококваліфікованих, успішних, комунікабельних фахівців з публічного управління та адміністрування для органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів, академічних установ, корпоративних установ та бізнес-структур, їх управлінь і відділів із сучасними поглядами та креативним способом мислення, здатних брати участь у проведенні наукових досліджень.

Цілі освітньої програми:

1.Підготовка кадрів для публічної сфери та державних установ, здатних використовувати набуті знання, вміння, навички та компетентності для досягнення поставлених цілей та вирішення складних задач у сфері своєї професійної діяльності.

2.Виховання у майбутніх фахівців стійкої потреби до саморозвитку та самовдосконалення як професіоналів високого рівня компетентності та відповідальності

3.Виховання сучасної еліти, здатної розробити та реалізувати програму розвитку держави на національному та регіональному рівнях, підтримувати ефективні багатосторонні комунікації між владою, бізнесом і громадськістю, забезпечувати ефективне впровадження сучасних здобутків наукової діяльності в повсякденне життя пересічного громадянина для забезпечення найвищого рівня реалізації загальносуспільних потреб та захисту інтересів громадян.

4.Формування у здобувачів вищої освіти системних та комплексних уявлення відносно протікання процесів в публічній сфері та використання належних управлінських інструментів впливу на ці процеси для досягнення суспільно корисних цілей.

5.Виховання відповідальних, вмотивованих, доброчесних та порядок фахівців, спроможних належним чином виконувати свої професійні обов’язки, навіть за умови впливу несприятливих зовнішніх чинників.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання:

Робочі місця на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми на посадах молодших спеціалістів та спеціалістів, спеціаліст по державним закупівлям; спеціаліст із зв’язків з громадськістю; державний соціальний інспектор; адміністративний помічник; інспектор по кадрам; організатор по персоналу; секретар адміністративний; секретар комітету організації (установи); секретар органу самоорганізації населення; референт з основної діяльності; помічник керівника підприємства (установи, організації); інспектор з соціальних виплат. Керівник (президент асоціації, концерну, корпорації; директор підприємства; завідувач відділу тощо); спеціаліст з адміністративної роботи (начальник підрозділу, головний інженер) спеціаліст з матеріально-технічного забезпечення (начальник відділів збуту, логістики тощо); спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності; спеціаліст у підрозділах виробництва, реалізації, споживання товарів і послуг; спеціалісти у наукових та навчальних закладах; менеджер з питань комерційної діяльності; менеджер з логістики; менеджер із зв’язків з громадськістю; менеджер з персоналу; інспектор з кадрових питань; менеджер із зв’язків з громадськістю; менеджер з персоналу; інспектор торговельний; керівник підрозділів невиробничої сфери діяльності (маркетингу, збуту, менеджери торгівельних залів).