Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Бакалавр

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

242 ТУРИЗМ

Вступники на спеціальність «Туризм» можуть обрати освітню програму «Туризм».

 

Туризм – мабуть, одна з небагатьох сфер суспільного життя, з якою так чи інакше стикається кожна людина.

Туризм об’єднує людей із різних країн, дозволяє їм знайомитися зі світовою культурною спадщиною, вчить миру і толерантності. Він є важливим чинником розвитку економіки і одним із дієвих стимулів до позитивних змін у суспільстві.

Туризм – одна з найбільш динамічних, прибуткових, популярних і перспективних сфер розвитку сучасного світу та України. Опанування мистецтвом туристичної діяльності, підприємницької діяльності у туристичній індустрії відкриває дуже сприятливі умови та можливості для самореалізації талановитих юнаків і дівчат, що прагнуть професійного і кар’єрного зростання чи мріють про відкриття і успішне ведення власного бізнесу.

Працівник цієї сфери повинен володіти глибокими професійними знаннями, дотримуватися вимог етикету, бути ерудованим і комунікабельним, демонструвати високу культуру надання послуг.

Сьогодні нашій державі потрібні висококваліфіковані молоді фахівці з туризму, які були б здатні значно підвищити рівень туристичних послуг і своєю повсякденною працею створювати та підтримувати у світі позитивний образ України як країни великих культурних і природних багатств. Спеціаліст із туризму – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, вивчати світ і допомагати пізнавати його іншим людям.

Якщо ви готові вчитися професійно, якісно та максимально безпечно дарувати людям радість подорожі, зустріч із новим та незвичайним, вміти брати на себе відповідальність, постійно пізнавати світ та самовдосконалюватися, то ця професія саме для вас.

Працевлаштування випускників зі спеціальності

Фахівці з туризму можуть обіймати посади керівника департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні), менеджерів із туризму, турагентів, туроператорів, керуючих екскурсійним бюро, бюро подорожей, філіями туристичних агенцій, туристичними базами, підприємствами туристичної індустрії (у т. ч. готельними комплексами). Також можуть працювати фахівцем з конференц-сервісу, фахівцем з питань безпеки в туризмі, фахівцем зі спеціалізованого обслуговування в туризмі, організаторами екскурсій, керівниками туристичної групи, менеджерами з певного туристичного напрямку, агентами з бронювання, агентами по туризму (в’їзному, виїзному, внутрішньому), начальниками відділів туристичних фірм (наприклад, начальником відділу маркетингу і продажу туристичної агенції), підприємств туристичної індустрії, аніматорами, консультантами з туризму. Крім того, випускники напряму «Туризм» можуть відкрити власну справу.