Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Бакалавр

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціалізація Менеджмент

Рівень перший (бакалаврський)

МЕНЕДЖЕР– це професійний керівник-від керівника підрозділу до керівника підприємства, а також до вищого рівня управління. Головною особливістю професії менеджера є її універсальність, що дозволяє випускникам бути затребуваними на підприємствах усіх форм власності і у всіх секторах економіки.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організацією та ïx підрозділами на засадах оволодіння системою компетентностей.

Бакалавр з менеджменту підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях ycix галузей i здатний обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, продажу та маркетингу, управління бізнес-процесами та персоналом, зокрема: менеджера а адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера з реклами, менеджера із збуту, менеджера зі зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, фахівця з стратегічного управління. фахівця з ефективності підприємництва, фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку, фахівця з економічних питань, фахівець-аналітик з фінансово-економічної безпеки (управління активами, раціоналізація виробництва, дослідження ринку, інвестування, кредитування, ціноутворення та ін.).