Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

051 Економіка

Аналіз та обґрунтування прибутковості бізнесу, бізнес-планування та бізнес-діагностика, розробка проектів та оцінювання їх ефективності, економічне обґрунтування управлінських, маркетингових, інженерних рішень – ці завдання вирішують фахівці з економіки.

Економіст – одна з найбільш актуальних та затребуваних спеціальностей. Будь-який суб’єкт господарювання для планування та аналізу своєї діяльності залучає компетентних фахівців з економіки. Економіст – людина, від якої залежить, майбутнє підприємства, яка спроможна визначити його сильні та слабкі сторони, перспективи розвитку.

Здобуття вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» відкриває широкі можливості працевлаштування: в промислових, торговельних, аграрних, підприємствах,  в державних підприємствах та установах, IT компаніях та науково-дослідних установах, в банках, страхових та фінансових компаніях, в сферах консалтингу та бізнес-тренінгу.

Освітні програми за спеціальністю 051 «Економіка» – Ваш вибір, якщо Ви:

  • прагнете до творчого навчання та творчої професійної діяльності, розвитку аналітичного і креативного мислення; до професійного зростання та особистого розвитку;
  • бажаєте залучитися до сучасної бізнес-освіти та навчатися у викладачів, які мають досвід роботи в різних закладах вищої освіти в Україні та за кордоном, а також в бізнесі; є авторами наукових розробок, навчальних підручників, використовують інтерактивні методики викладання;
  • плануєте пройти стажування у провідних вітчизняних та закордонних компаніях;
  • поділяєте цінності академічної доброчесності.