Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Запрошення на конференцію

Запрошення на конференцію

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Туркменський сільськогосподарський університет імені С.А. Ніязова
Науковий національний центр “ІМЕСГ” НААН України
Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту

Міжнародна науково-практична конференція
«МОЛОДЬ І ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АПВ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічної Міжнародної науково-практичної конференції в навчально-науковому інституті механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі конференції вчених, фахівців, провідних спеціалістів, практиків та керівників підприємств.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Тракторна енергетика, автомобільний транспорт, альтернативні джерела енергії та теплоенергозбереження.
Секція 2. Сільськогосподарські машини.
Секція 3. Експлуатація машинно-тракторного парку та системи точного землеробства.
Секція 4. Мехатроніка технічних систем.
Секція 5. Якість, стандартизація та сертифікація.
Секція 6. Екологічно-ощадні технології в рослинництві та тваринництві, інженерна екологія та ресурсозбереження.
Секція 7. Земельне право та юридична практика в технічному забезпеченні АПВ, безпека життєдіяльності.
Секція 8. Актуальні проблеми інноваційної економіки в АПВ.
Секція 9. Інформаційні технології, автоматизація, VR-технології та штучний інтелект в агровиробництві.
Секція 10. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету

Нанка Олександр Володимирович – ректор ХНТУСГ, академік УНАНЕТ, академік ІА України.

Члени оргкомітету

Лисиченко Микола Леонідович – перший заступник голови оргкомітету, перший проректор ХНТУСГ, д.т.н., професор.
Мельник Віктор Іванович – заступник голови оргкомітету, проректор з наукової роботи ХНТУСГ, д.т.н., професор.
Власовець Віталій Михайлович – заступник голови оргкомітету, директор ННІ МСМ ХНТУСГ, д.т.н., професор.
Жила Віктор Іванович – директор ННІ ЕКТ ХНТУСГ, к.т.н., професор.
Бредихін Вадим Вікторович – директор ННІ ПХВ ХНТУСГ, к.т.н., доцент.
Грідін Олександр Володимирович – директор ННІ БМ ХНТУСГ, к.е.н., доцент.
Мироненко Валентин Григорович – начальник відділу ІМЕСГ НААН України, д.т.н., професор.
Мисун Леонід Володимирович – д.т.н., професор, БДАТУ (м. Мінськ).
Шаммедов М.О. – Туркменський сільськогосподарський університет імені С.А. Ніязова.
Гриненко Олексій Анатолійович – головний конструктор Українського конструкторського бюро трансмісій і шасі, к.т.н.
Могильна Олена Миколаївна – директор інституту овочівництва і баштанництва НААН України, к.с.-г.н.
Шевченко Володимир Іванович – завідувач відділу ДУ «НМЦ «Агроосвіта».
Кюрчев Сергій Володимирович – декан механіко-технологічного факультету ТДАТУ, д.т.н., професор.
Дудніков Ігор Анатолійович – декан інженерно-технологічного факультету ПДАА, к.т.н., професор.
Зубко Владислав Миколайович – завідувач кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій СНАУ, к.т.н., доцент.
Шуляк Михайло Леонідович – завідувач кафедри тракторів і автомобілів, д.т.н., професор.
Козаченко Олексій Васильович – завідувач кафедри сільськогосподарських машин, д.т.н., професор.
Артьомов Микола Прокопович – завідувач кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова, д.т.н., професор.
Пузік Володимир Кузьмич – завідувач кафедри агротехнологій та екології, член-кореспондент НААН України, д.с.-г.н., професор.
Антощенков Роман Вікторович – завідувач кафедри мехатроніки та деталей машин, д.т.н., професор.
Кірієнко Микола Максимович – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та права, к.т.н., доцент.
Семенцов Володимир Ілліч – заступник директора ННІ МСМ, к.т.н., доцент кафедри технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника.
Галич Іван Васильович – заступник директора ННІ МСМ, ст. викладач кафедри мехатроніки та деталей машин.
Сировицький Кирило Геннадійович – заступник директора ННІ МСМ, ст. викладач кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова.
Борщ Єлизавета Олександрівна – здобувач вищої освіти ННІ МСМ, голова Студентського комітету ННІ МСМ.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Україна, 61050, м. Харків, проспект Московський 45, ХНТУСГ ім. П. Василенка. Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту (ННІ МСМ). Тел.: (057) 732-75-33.
Електронна пошта для листування:
Е-mail: mtf_master@ukr.net
Для участі в роботі конференції необхідно:
1. Надіслати текст тез в електронному вигляді на e-mail;
2. Оформити заявку на участь.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для публікації тез наукових доповідей в окремій збірці необхідно надати електронну версію документу згідно наступних вимог. Електронний варіант тез наукової доповіді (назва файлу обов’язково містить П.І.Б. першого автора та має роз-ширення *.doc або *.docx) має бути підготовлений в редакторі Місгоsoft Word для Windows в обсязі 1-2 повні сторінки формату А4. Сторінки не нумерувати. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14 пт. Інтервал – одинарний. Поля  – 2,0 см. На першій сторінці спочатку рядок – індекс УДК, з лівого краю, напівжирними. Пропустити один рядок. Назва тез – прописними напівжирними літерами, по центру. Пропустити один рядок. Прізвище, ініціали автора та наукове звання – напівжирними літерами, по центру. Назва організації – в круглих дужках, курсивом, по центру. Пропустити один рядок. Основний текст тез – по ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см. Графічні матеріали повинні бути розміщені по центру тез. Нумерація та підписи – по центру за зразком: “Рисунок 1 – Схема роботи пристрою ….”. При наявності графічних матеріалів, вони обов’язково подаються додатково окремим файлом формату*.jpg. або *.png. Формули повинні бути набрані у Місгоsoft Equation 3,0, вирівняні по центру, номера формул вирівняні по правому краю. В кінці тез заголовок «Список літератури» – друкувати напівжирними літерами, по лівому краю. Перелік посилань виконати у відповідності до вимог МОН України – вирівнювання по ширині. Бажано посилання робити на наукові праці випускової кафедри, на якій навчається магістрант або працює учасник конференції. На наступній сторінці необхідно навести українською та англійською мовами наступні дані з нового рядка:  тему доповіді; П.І.Б. автора та наукове звання; назву організації; коротку анотацію одним реченням; ключові слова (3-5 словосполучень за напрямком досліджень).
Тези доповідей, прийнятих до виголошення на конференції, будуть опубліковані в електронному вигляді окремою збіркою БЕЗКОШТОВНО після закінчення конференції.

Транспортне сполучення:

Від станції метрополітену “Площа Конституції” трамваєм № 5, 6 до зупинки “Майдан Героїв Небесної Сотні”.

Телефони для довідок:

Тел.: (050) 025-57-11, Сировицький Кирило Геннадійович.