Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Договір про навчання. Відтепер – обов’язково.

19 серпня ц.р. Кабінет Міністрів України ухвалив постанови “Про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти” та “Про затвердження Типової форми договору про надання освітніх послуг закладом фахової передвищої освіти”.

Договори, які вже цього року університети та коледжі мають укласти із вступниками, котрі навчатимуться  як на контрактній, так і на бюджетній формі навчання, регулюватимуть їхні відносини незалежно від джерела фінансування освіти.

Після підписання договору між закладом освіти та студентом сторони мають дотримуватись тих прав та обов’язків, які прописані у ньому.

Основне завдання договору – забезпечити ефективну освітню взаємодію сторін та захист їхніх прав. Договір має бути укладений обов’язково під час особистого подання оригіналів документів до ЗВО. У разі, коли документи надіслані поштою (в т.ч. електронною з використанням ЕЦП) – договір підписується сторонами не пізніше 10 робочих днів від дати початку навчання.

ЗВО можуть вносити свої роз’яснення та доповнення при складанні договору, враховуючи особливості закладу.

Заклад має, зокрема, такі обов’язки та права:

  • бути публічним, оприлюднювати інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань, статут та правила внутрішнього розпорядку тощо;
  • здійснювати освітню діяльність відповідно до стандартів освіти;
  • право встановлювати форми забезпечення освітнього процесу;
  • право на проведення заходів англійською мовою за умови володіння нею студентами.

 Студенти зі свого боку зобов’язані:

  • дотримуватися кодексу академічної доброчесності закладу;
  • виконувати освітню (освітньо-професійну) програму, індивідуальний план та досягати визначених освітньою (освітньо-професійною) програмою результатів навчання;
  • виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, зокрема і протипожежної безпеки;
  • інформувати заклад у разі зміни персональних даних тощо.

У договорі також зазначається акредитація освітньої програми, за якою навчатиметься студент, кількість кредитів ЄКТС, а також рахунок, за яким здійснюється фінансування навчання, та строк дії договору – до завершення навчання студентом.

Нагадаємо, що триває громадське обговорення проєкту Концепції державної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів ЗВО.

Джерело: МОН України.