Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Кафедра вищої математики

            Кафедра вищої математики заснована в 1930 році, в рік заснування нашого університету. Основним напрямком її діяльності є фундаментальна підготовка висококваліфікованих фахівців для сільського господарства України, по всім спеціальностям нашого багатопрофільного університету.

На кафедрі завжди працював і працює міцний педагогічний колектив, який виховує і навчає студентів. В 50-70 роках минулого сторіччя на кафедрі працювали відомі математики: Баженов Г.М., Геронімус Я.Л., Дринфельд Г.І., Лівшиц М.С. З 1976 по 2002 завідував кафедрою професор Сметанкін В.О., при якому навчально – методична, наукова робота були спрямовані на застосування прикладної математики до наукових досліджень, що виконуються співробітниками і аспірантами на профільних кафедрах університету.

Науково-дослідницька робота кафедри проводилась за темою “Математичні методи розв’язку прикладних і фундаментальних задач”. Це давало змогу викладачам підтримувати науковий зв’язок зі спеціальними кафедрами, публікувати результати наукових досліджень, виступати з доповідями на конференціях.

Ми вважаємо нашим досягненням, що директорами наших ННІ є випускники нашого університету, які успішно захистили кандидатські та докторські дисертації, стали професорами і відомими вченими в різних галузях сільського господарства.

З 2002 року завідувачем кафедри було обрано доктора технічних наук, професора Завгороднього О.І., який є відомим вченим. Ним надруковано більш ніж 170 наукових статей, одержано близько 100 авторських свідоцтв на винаходи, підготовлено через аспірантуру 4 кандидати наук і 2 пошукачі завершують кандидатські дисертації. Під його керівництвом кафедра розширила  напрямки в навчально- методичній і науковій  роботі.

На кафедрі працюють досвідчені викладачі, такі як професори – Сметанкіна Н.В. і Стороженко І.П., доцент Сичова Т.О., старші викладачі – Леонов О.П., Нетецький Л.Г., Зотова О.С., Левкін Д.А., а також молоді викладачі – Сiняєва О.О. і Обихвіст О.В., які працюють над кандидатськими дисертаціями.

Викладачі кафедри підтримують плідний зв’язок з вчителями математики середніх шкіл нашої області, що дає можливість передбачати  стратегію роботи зі студентами першого курсу.

В навчальному процесі кафедра проводить роботу по активізації індивідуально-самостійної роботи студентів, шляхом використання обчислювальної техніки. В зв’язку з впровадженням Болонської системи навчання викладачі кафедри активно працюють над удосконаленням методичних посібників, які застосовуються в навчальному процесі, а також над розробкою нових методичних посібників і рекомендацій, в яких застосовується електронно-обчислювальна техніка.

На базі прикладних пакетів «Mathcad», «Exsel», «Statistica», які є досить доступними для студентів, розроблено демонстраційні програми для проведення занять, а також програми для виконання індивідуальних завдань та їх контролю по всім розділам вищої математики, які необхідні студентам, як майбутнім спеціалістам сільськогосподарського виробництва.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням кваліфікації, приймають участь в роботі міжнародних науково-практичних і методичних конференціях, займаються науковими дослідженнями в різних галузях сільськогосподарського виробництва. Силами кафедри проводиться підготовка майбутніх студентів до випробувань на зовнішньому незалежному оцінюванні, аспірантам надається допомога по вивченню важливого матеріалу для проведення наукових досліджень – математичного планування експерименту. Зважаючи на високий рівень педагогічної та науково-дослідницької майстерності, викладачі кафедри неодноразово запрошувались до участі в роботі Малої академії наук, спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, а також експертами вищої атестаційної комісії з галузевого машинобудування по присудженню наукових ступенів.

Про кафедру