Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Кафедра обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв заснована наказом ректора з першого вересня 1993 року, як кафедра механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції – провідна спеціальна кафедра факультету переробки і зберігання сільськогосподарської продукції (нині – навчально-науковий інститут переробних і харчових виробництв).

У 2001 році перейменована в кафедру «Технології та обладнання переробних і харчових виробництв» в зв’язку з ліцензуванням напряму підготовки «Харчові технології та інженерія».

У 2005 році перейменована в кафедру «Обладнання та процеси переробних і харчових виробництв» після виділення з неї кафедри «Технологія переробки і зберігання зерна».

У 2006 році перейменована в кафедру «Обладнання та інжиніринг переробних і харчових виробництв» після приєднання кафедри «Нарисної геометрії та креслення».

Кафедра є випусковою за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за освітніми програмами:

Для рівня вищої освіти «Бакалавр»

  • Інженерія переробних і харчових виробництв.

Для рівня вищої освіти «Магістр»

  • Обладнання переробних і харчових виробництв.

Кафедра має достатнє кадрове забезпечення та перспективи його розвитку, 91% лекційних годин за всіма дисциплінами, що закріплені за кафедрою, викладаються співробітниками з науковими ступенями докторів та кандидатів технічних та педагогічних наук, які також забезпечують кваліфіковане керівництво переддипломною практикою та кваліфікаційними роботами (проектами).

Викладання фахових дисциплін по кафедрі здійснює 11 викладачів, з них 100% штатних співробітників. Наукові ступені та вчені звання мають 10 осіб, або 91%. У складі науково-педагогічного персоналу випускової кафедри: 1 доктор технічних наук, професор; 1 кандидат технічних наук, професор; 6 кандидатів технічних наук, доценти; 1 кандидат педагогічних наук (без вченого звання); 1 викладач (без вченого ступеню). Усі викладачі за своїм рівнем підготовки відповідають займаним посадам.