Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Історична довідка

Одночасно із заснуванням Харківського інституту механізації сільського господарства, була створена і кафедра сільськогосподарських машин.

Становлення і розвиток кафедри сільськогосподарських машин неподільно пов’язаний із створенням вітчизняних сільськогосподарських машин, з впровадженням в сільське господарство держави засобів механізації, із розробкою і виданням перших підручників і навчальних посібників по сільськогосподарським машинам і знаряддям, із освоєнням методики викладання інженерних дисциплін у сільськогосподарських вищих навчальних закладах. На кафедрі працювали видатні вчені. Керували кафедрою: професор О.О.Алов (1930 – 1935р.р.), член – кореспондент національної академії наук України, доктор технічних наук, професор Л.П.Крамаренко (1935 – 1941р.р.), доцент С.І.Лисовенко (1945 – 1950р.р.), доцент М.Б.Рабінович (1950 – 1953р.р.), кандидат технічних наук, доцент Д.Д.Головін (1953 – 1969р.р.), Заслужений діяч науки Молдавської РСР, доктор технічних наук, професор О.М. Семенов (1969 – 1974р.р.), академік Української академії аграрних наук, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки України П.М. Заїка (1975 – 1986р.р.), кандидат технічних наук, доцент М.В.Бакум (1987 – 2010р.р.), з 2010 року по теперішній час кафедрою сільськогосподарських машин завідує доктор технічних наук, професор, В.І. Пастухов.

В довоєнний період на кафедрі працювали: Василенко І.Ф., який став професором, академіком ВАСГНІЛ, Жук Я.М., який пізніше очолив лабораторію збиральних машин ВІМа.


Історична довідка

Алов Олександр Олексійович, професор

Відомий харківський вчений в галузі механізації сільського господарства. Один із засновників ХІМЕСГ. Народився у 1872 році. Працював в ХІМЕСГ у 1930-1938 роках. Помер у 1938 році.

Ще до революції він став відомим автором наукових праць з проблем сільськогосподарської механіки; працюючи професором Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва, неодноразово відвідував Німеччину та Австро-Угорщину з метою вивчення досягнень с.-г. машинобудування та інженерної сільськогосподарської освіти.

У 1915-1922 роках О.О.Алов очолював Харківський сільськогосподарський інститут (нині ХНАУ ім. В.В.Докучаєва), був талановитим  організатором науки, наприкінці 20-х років став засновником Українського  науково-дослідного інституту сільськогосподарського машинобудування.

Призначений на посаду заступника директора з навчальної роботи ХІМЕСГ у 1930 році, він відіграв велику роль у визначенні профілю інституту, підборі викладацьких кадрів, організації кафедр, забезпеченні навчально-лабораторної бази, розробці навчальних планів та програм, прийомі та розміщенні перших студентів.

Вчений став засновником кафедри сільськогосподарських машин, яку очолював до кінця 1935 року, заклав фундамент наукової школи інституту, педагогічних та виховних його традицій.


Історична довідка

Крамаренко Леонід Петрович, професор, член-кореспондент АН УРСР

Видатний радянський вчений в галузі сільськогосподарської механіки. Народився у 1881 році. Працював в ХІМЕСГ у 1935-1941 роках. Помер у 1960 році.

Займатися науковою роботою вчений почав у 1915 році на посаді завідувача кафедри машинобудування сільськогосподарського факультету Київського політехнічного інституту, потім керував машинно-випробувальною станцією, засновником якої був відомий вчений-професор К.Шиндлєр. Його дисертація «Режущий аппарат современных жатвенных машин и его теория» одержала високу оцінку з боку вчених та спеціалістів.

Надалі — він професор Київського політехнічного інституту, керівник секції сільськогосподарського машинобудування АН УРСР, декан факультету Харківського  технологічного інституту, завідувач кафедри сільськогосподарських машин механіко-машинобудівного інституту. У зв’язку з технічною модернізацією сільськогосподарського виробництва і розвитком радянського комбайнобудування в 30-ті роки він почав розробляти ряд нових наукових напрямків, публікує значні наукові праці з теорії, конструкції і розрахунку комбайнів, ґрунтообробних і збиральних машин, знарядь тощо, які поставили його ім’я в один ряд з відомими радянськими вченими в галузі сільськогосподарської механіки.

З 1935 року він професор ХІМЕСГ і завідуючий кафедрою сільськогосподарських машин, багато часу відводить організації наукової роботи в інституті, працює до початку війни на відповідальних керівних посадах в інституті, стає доктором технічних наук, членом-кореспондентом АН УРСР. А після війни веде підготовку молодих вчених, розробляє проблеми механізації тваринництва в Українському інституті тваринництва.


Історична довідка

Петрусов Олександр Йосипович, професор

Відомий радянський вчений в галузі сільськогосподарського машинобудування. Народився у 1884 році. Працював в ХІМЕСГ у 1961 – 1969 роках. Помер у 1969 році.

Наукову діяльність вчений розпочав працюючи на дослідній станції у 1914 році і тоді опублікував свою першу працю — «Испытание сенонокосилок «Мак-Кормик» та «Геркулес». Потім працював завідуючим відділом складних збиральних сільськогосподарських машин в Петрограді в  Бюро  с.-г. механіки вченого комітету Департаменту землеробства та приймав участь у їх випробуваннях на  Акимівській машинно-випробувальній  станції.

З 1916 року вів навчально-педагогічну діяльність у вищих навчальних закладах Катеринославу, працюючи доцентом, професором, ректором технологічного інституту. Плідною роботою вченого позначені і подальші роки його діяльності в навчальних закладах Владикавказу, Краснодару, Вороніжу, Алтайського краю.

З 1950 року він переїжджає до Харкова і працює завідуючим кафедри сільськогосподарського машинобудування ХПІ, а з 1961 року переходить до ХІМЕСГ зав. лабораторією вібраційних зерноочисних машин, сприяє формуванню нових наукових напрямів та наукових шкіл. Ним опубліковано майже 80 наукових праць, з них 11 навчальних посібників з теорії механізмів, знарядь обробки ґрунту, машин для висіву, сепарації та ін. Вченим підготовлено 5 докторів і понад 40 кандидатів наук, впроваджено на провідних заводах цілий ряд заходів з раціоналізації виробництва, які були відзначені преміями.


Історична довідка

Семенов Олександр Миколайович, професор

Відомий вчений і педагог, спеціаліст в галузі теорії, розробки та проектування посівних машин. Народився у 1904 році. Працював в ХІМЕСГ у 1969-1974 роках.  Помер у 1976 році.

Науково-педагогічною діяльністю вчений займався майже 40 років. Він працював в Воронезькому, Одеському, Саратовському, Кишинівському та Мелітопольському  навчальних закладах агропромислового профілю. З 1969 року працював завідувачем кафедри сільськогосподарських машин у Харківському інституті механізації і електрифікації сільського господарства. За цей час під його керівництвом на кафедрі значно розширилася і зміцніла матеріально-технічна і навчальна база, яка дозволила організувати дослідження за новими напрямками в механізації сільськогосподарського виробництва. Одна з кращих лабораторій з такого напрямку носить ім’я цього вченого.

Лекції визначного педагога за своїм рівнем були цікаві не тільки для експлуатаційників, але й для конструкторів сільськогосподарської техніки.

За час своєї науково-педагогічної діяльності вченим опубліковано 150 наукових праць, серед них  важливі довідники для агрономів, механізаторів, інженерів тощо.. Він підготував майже 60 кандидатів і докторів наук. За багаторічну науково-педагогічну діяльність вчений нагороджений урядовими нагородами, йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки Молдавії».


Доктор технічних наук, професор О.Й.Петрусов був організатором і першим науковим керівником науково-дослідної лабораторії вібраційних насіннєочисних машин при кафедрі сільськогосподарських машин.

Історична довідка

Професор О.Й. Петрусов проводить консультацію з аспірантами і студентами-дипломниками по дослідженню сепарації насіннєвих сумішей на віброрешетних зерноочисних машинах (лабораторія вібраційних зерноочисних машин, 1963 р.) з права на ліво: професор О.Й. Петрусов, аспіранти П.М. Заїка, І.В. Автухов, Ю.І.Трофімченко.


Кафедра сільськогосподарських машин – одна із ведучих кафедр університету по підготовці науково-педагогічних кадрів. На кафедрі підготовано шість докторських дисертацій: Л.П.Крамаренко, М.П.Заїка, Ю.О.Манчинський, О.І.Завгородній, Л.М.Тіщенко, І.В.Морозов, і більше ніж 40 кандидатських дисертацій.

Плідно працювали на викладацько-науковій і організаторській роботі випускники кафедри:

  • ректор університету – кандидат технічних наук, професор, академік Інженерної академії наук, академік Міжнародної академії аграрної освіти, член кореспондент Української академії аграрних наук Д.І.Мазоренко;
  • перший проректор університету – доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії наук, академік Міжнародної академії наук вищої освіти Л.М.Тіщенко;
  • проректор з наукової роботи університету –  доктор технічних наук, професор, академік Української академії аграрних наук, академік Міжнародної академії аграрної освіти, Заслужений діяч науки України П.М.Заїка.

Історична довідка

Колектив кафедри сільськогосподарських машин (1973 рік): нижній ряд (зліва на право) ас. Корж І.Д., лаб. Внукова Л.М., д.т.н., проф. Семенов О.М., ст. лаб. Бернат Н.В., ст. викл. Рябоштан Ф.М., к.т.н., ас. Бобрусь І.С., к.т.н., ас. Попов М.О., (верхній ряд): лаб. Татарінов І.О., асп. Новаков С.О., зав. лаб. Пазіненко О.М., лаб. Єрьоменко М.І., асп. Троянов М.М., к.т.н., доц. Мазоренко Д.І., ас. Фесенко Г.В., ас. Кириченко В.О., к.т.н., доц.. Трофімченко Ю.І., к.т.н., ас. Морозов І.В.


Історична довідка

Колектив кафедри (2009 рік): (нижній ряд, з права на ліво): к.т.н., доц. Бобрусь І.С.,; д.т.н., проф. Морозов І.В.; к.т.н., доц. Бакум М.В. (завідувач кафедри); академік УААН, д.т.г., проф. Заїка П.М.; д.т.н., проф. Манчинський Ю.О.; майстер виробничого навчання Коновалов В.С.; (верхній ряд): асп. Крекот М.М.; к.т.н., доц. Доценко М.Г.; зав. лаб. Шевченко М.І.; к.т.н., доц. Абдуєв М.М.; к.т.н., доц. Козій О.Б.; к.т.н., доц. Михайлов А.Д.; асп. Кириченко О.В.; лаборант Чернишова Г.Є.; к.т.н., доц. Нікітін С.П.; асп. Леонов В.П.; к.т.н., доц. Сергєєва А.В.; ст.викл. Кириченко Р.В.


Випускники кафедри плідно працюють завідувачами кафедрами університету:

 • Бакум М.В. – кандидат технічних наук, доцент – завідувач кафедри сільськогосподарських машин;
 • Мазнєв Г.Є. – кандидат технічних наук, професор – завідувач кафедри організації виробництва та менеджменту;
 • Богомолов О.В. – доктор технічних наук, професор  – декан факультету переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, завідувач кафедри обладнання та технології переробних і харчових виробництв;
 • Завгородній О.І. – доктор технічних наук, професор – завідувач кафедри вищої математики;
 • Козаченко О.В. – доктор технічних наук, професор – завідувач кафедри технічної експлуатації машин та обладнання;
 • Кириченко В.О. – кандидат технічних наук, доцент – завідувач кафедри виробничого навчання;
 • Лук’яненко В.М.- кандидат технічних наук, доцент – завідувач кафедри якості, стандартизації і сертифікації;
 • Троянов М.Н. – кандидат технічних наук, доцент – декан факультету заочного навчання;
 • Морозов І.В. – доктор технічних наук, професор – завідувач відділом міжнародних зв’язків університету.

Випускники кафедри у свій час працювали завідувачами кафедр:

 • Шабельник Б.П. – доктор технічних наук, професор – завідувач кафедри механізації тваринницьких ферм і птахівництва;
 • Слободюк В.Я. – кандидат технічних наук, доцент – завідувач кафедри експлуатації машинно – тракторного парку;
 • Автухов І.В. – кандидат технічних наук, доцент – замісник декана факультету заочного навчання.