Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Напівначіпний розкидач твердих органічних добрив із куп у кругову

Розкидач складається з рами 2, яка спирається на два самовстановлюючих колеса 3, на якій закріплено барабанний робочий орган 4 (барабан). Створено він таким чином, що вісь його обертання перпендикулярна напрямку руху трактора 1. Барабан 4 приводиться в обертання від валу відбору потужності трактора 1 за допомогою подвійного карданного зчленування 5, редуктора 6, карданного валу 7 з запобіжної муфтою, контрпрівода 8 і ланцюгової передачі 9.

Напівначіпний розкидач твердих органічних добрив із куп у кругову

В робоче положення барабан переводиться за допомогою механізму підйому, що складається з виносного гідроциліндра 10, важеля 11, троса 12 і направляючих блоків 19. Відстань від поверхні землі до нижньої кромки барабана встановлюється шляхом застосування механізму регулювального (14, 15). Для забезпечення своєчасного вильоту частинок добрив під барабаном 4 встановлено викидний поріг 17.

У транспортному положенні розкидач рухається за трактором 1, для чого достатньо від’єднати розпірну тягу 16 від бокового лонжерона трактора 1 і зафіксувати самоустановлювальні колеса у напрямку руху агрегату.

Напівначіпний розкидач твердих органічних добрив із куп у кругову

Розкидач працює таким чином. На краю поля тракторист переводить розкидач з транспортного положення в робоче. Для цього розпірну тягу 16 він приєднує до правого лонжерона трактора 1. Під’їхавши до купи добрив на відстань 1…2 метри, барабан 4 опускається в ніжне робоче положення до висоти 0,01 м над поверхнею землі. У такому положенні барабан фіксується обмежувальним важелем 14. Далі включається вал відбору потужності трактора 1 і починається робочий процес. Рухається агрегат навколо купи добрив по траєкторії Архімедова спіралі, при цьому барабан 4 заглиблюється в купу добрив і розкидає її.

Технічні показники:
  • радіус розкидання – до 15м;
  • робоча швидкість – до 7 км/год;
  • доза внесення – 10…80 т/га;
  • нерівномірність розподілу добрив – ±25%;
  • тип машини – напівначіпна;
  • продуктивність – до 1га/год;
  • агрегатується з тракторами тягового класу – 1,4.
Авторське свідоцтво № 1120931; 11724694; 1303057.

Автори розробоки: к.т.н Макєєв Н.З., к.т.н. Анікєєв О.І., ст. викл. Романашенко О.А., ст. викл. Красноруцький О.М.