Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Кафедра мовної підготовки

Кафедра мовної підготовки була заснована на базі кафедри іноземних мов, що була створена у 1938 році. Основним напрямком діяльності кафедри є підготовка високо кваліфікаційних фахівців за всіма спеціальностями університету з високим рівнем володіння іноземними мовами.

Наразі кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Полякова Тетяна Леонідівна.

Зараз на кафедрі працюють 1 доктор педагогічних наук, 3 кандидата філологічних наук, 2 кандидата педагогічних наук.

Викладачі кафедри забезпечують викладання англійської, німецької, французької, української, латинської мов для студентів I-VI курсів усіх спеціальностей. Також проводяться заняття на підготовчому відділенні для іноземних студентів, заняття зі здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філософії

Кафедрою застосовуються інноваційні підходи і методи викладання іноземних мов. Акцент зміщено на розвиток комунікативних навичок студентів в академічному і професійному спілкуванні. З метою вдосконалення професійних комунікативних навичок студентів та магістрантів організовані факультативні заняття з англійської, німецької та французької мови з використанням інтерактивної методики та сучасних технологій.

Щорічно викладачі кафедри беруть активну участь у численних Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, публікують статті у міжнародних та українських фахових виданнях, є авторами навчальних і методичних посібників.

Викладачі кафедри є членами громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «TESOL-Ukraine» та асоціації українських германістів.

Викладачі кафедри постійно проходять закордонні стажування у провідних зарубіжних закладах вищої освіти (Вищий Духовний Семінаріум UKSW у Варшаві (Польща), Vama University of Management (Республіка Болгарія), Празький інститут підвищення кваліфікації (Чеська Республіка) та ін.)

Під керівництвом викладачів кафедри студенти та аспіранти щорічно приймають активну участь у багатьох Міжнародних та Всеукраїнських студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсі наукових робіт.

Кафедра щорічно проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію науковців, аспірантів, студентів і молодих вчених вищих навчальних закладів «Science, Education, Innovations» («Наука, освіта, інновації (іноземними мовами)»), за результатами якої виходить збірка матеріалів конференції.

Кафедра підтримує тісні і плідні наукові зв’язки з іноземними ЗВО та здійснює мовну підготовку студентів для мовно-професійних стажувань та практик за кордоном (Данія, США, Франція, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Голландія та інші країни).