Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри ведеться за такими напрямками:

лінгвостилістичні особливості жанрів англомовної Інтернет-комунікації, термінологія, лінгвопрагматика, лінгвістична стилістика, когнітивна наука, лінгвістика і міжкультурна комунікація, комунікативна компетентність як педагогічна категорія, її сутність і структура,  методика викладання іноземних мов, вивчення тексту, жанри тексту, історія педагогіки.

Викладачі кафедри беруть участь у численних Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, публікують статі в міжнародних та українських фахових виданнях, є авторами навчальних та методичних посібників.

Протягом 2018-2020 рр. викладачі кафедри опублікували 70 наукових статей (20 з яких – за кордоном) та 72 тез-доповідей на наукових конференціях.

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів. Щороку студенти беруть участь у міжнародних та національних наукових конференціях, публікують статті та тези (переважно іноземними мовами) та роблять доповіді (понад 70 щороку).

Кафедра мовної підготовки бере участь у щорічних міжнародних та національних конференціях. Традицією стало проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука, освіта, інновації», на якій студенти виступають з доповідями та презентаціями іноземними мовами, при цьому публікується збірник тез конференції.