Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Кафедра кібернетики – одна з кафедр Навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв.

Кафедра кібернетики була заснована у 1990 році і мала назву «Обчислювальна техніка та математичне моделювання на ЕОМ». У 1994 році у зв’язку з реорганізацією інституту, присвоєнням йому статусу університету і появою нових факультетів, кафедра була перейменована в кафедру кібернетики.

З моменту створення кафедрою завідує доктор технічних наук, професор, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки Путятін Валерій Петрович.

Разом з ним з самого початку працювали Мегель Ю. Е., Руденко А. П., Чалий І. В. У різні роки на кафедрі працювали Фурман И.А., Тимчук С.А., Романов В.А., Бакєєв С. Д.

Зараз на кафедрі працюють 2 професори, 3 доценти, 2 асистента, завідувач лабораторією і лаборант.

За роки існування на кафедрі було підготовлено 15 кандидатів наук і 2 доктора наук.

Пріоритетними науковими напрямками кафедри є теорія складних систем, математичне моделювання технологічних процесів , оптимізація екологічних систем,  моделювання біологічних систем і процесів, видавництво, поліграфія та дизайн.

Цим питанням присвячено понад сорок патентів на винаходи. За показниками винахідницької діяльності кафедра займає одне з перших місць в університеті. Без зайвої скромності можна сказати, що кафедра кібернетики з такою науковою проблематикою – єдина серед аграрних ВНЗ України.

Викладачі кафедри проводять заняття з більш, ніж 40 дисциплін для студентів усіх ННІ ХНТУСГ ім. П. Василенка, а також для студентів заочного відділення та студентів-іноземців підготовчого відділення.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти ВНЗ виступали на міських, обласних та республіканських олімпіадах з інформатики та програмування.

Щорічно викладачі кафедри беруть участь в 20 і більше наукових конференціях, видають близько 30 статей, отримують 5 патентів, публікують понад 5 методичних посібників.

Співробітники кафедри є авторами понад 300 наукових праць, 100 методичних посібників, 5 підручників (3 з них іноземною мовою) і більше 50 патентів на винаходи.