Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Наукова діяльність

ЛАЗЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗДІЛЕННЯ ЕМБРІОНІВ

Науковий керівник д.т.н., проф. Мегель Ю.Є.

Розроблена лазерна технологія для розподілу (бісекції) ранніх ембріонів великої рогатої  худоби. Застосування даної технології дозволяє підвищити кількість телят-трансплантантів в два, три рази. Даний метод відрізняється від існуючого мікрохірургічного тим, що не потребує спеціалістів високої кваліфікації та являється більш стерильним, оскільки відсутній безпосередній контакт інструменту з ембріоном. Існує можливість як видалення зони пілюциду, так і розподіл бластомеру на частини.

Розробка захищена патентами України. Патент. №21719, МКИ А 61 Б/00 /. Україна.  Спосіб одержання монозіготних тварин/ Зубець М.В., Путятин В.П., Мегель Ю.Е., Левкин А.В (Україна). – Опубл. 15.02.01. Бюл. № 1, 2001. Патент. №21719, МКИ А 61 Б/00 /. Україна.  Спосіб одержання монозіготних тварин/ Зубець М.В., Путятин В.П., Мегель Ю.Е., Левкин А.В (Україна). – Опубл. 15.02.01. Бюл. № 1, 2001.

Наукова діяльність

 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Науковий керівник д.т.н., проф. Мегель Ю.Є.

Під час застосування біотехнології трансплантації ембріонів великої рогатої худоби виникає задача оцінки їх якості. Для оцінки якості ембріонів та їх життєздатності розроблена оптико-електронна система, яка дозволяє автоматизувати даний процес, підвищити точність оцінки, зменшити час аналізу, виключити шкідливий зовнішній вплив на ембріон у період дослідження. Експрес-аналіз стану мікробіологічних об’єктів здійснюється по їхньому зображенню. Оцінка проводиться шляхом визначення геометричних та фізичних параметрів об’єкту по переліку критеріїв на основі якої, виноситься рішення про стан об’єкту по чотирибальній шкалі в автоматичному режимі.

Розробка захищена патентами України. Патент. №1322 МКИ А 61 Б/02 / № 2002021454. Україна. Спосіб визначення життєздатності ембріонів –   / Зубец М.В., Рибалка А.І., Мегель Ю.Є. (Україна) Опубл. 15.11.02 Бюл. № 11, Патент. №2456, МКИ А 61 В/04. Україна. Спосіб визначення якості ембріонів / Верескун О.В., Мунтян Ю.Є., Путятін В.П., Мегель Ю.Є. (Україна). – /. Опубл.15.10.2001. Бюл. № 9, 2001.

Наукова діяльність

 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ НАЯВНОСТІ ПАТОЛОГІЇ У ТВАРИН ТА ПТИЦІ

Науковий керівник д.т.н., проф. Мегель Ю.Є.

Розроблена автоматизована система для діагностики наявності патологічних змін в організмі тварин (птиці). Система базується на застосуванні поля неоднорідних відцентрових сил, здійснює реєстрацію швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) у автоматичному режимі кожні 10 секунд, що дозволяє одержати картину седиментації в динаміці. Запропонована система дозволяє цілком автоматизувати дослідження, здійснювати реєстрацію седиментації еритроцитів в динаміці, значно скоротити час дослідження, підвищити інформаційну цінність тесту за рахунок додаткових параметрів осідання, підвищити точність одержаних даних аналізу, а також приймати рішення про наявність чи відсутність патології.

Розробка захищена патентом України. Патент Пат. кор. мод. 37210 Україна, МПК G 01 N 33/49 № 200805778;. Україна. Спосіб діагностування патології у тварин та птиці / Возіян І.В., Мегель Ю.Є., Рибалка А.І. (Україна). – заявл. 05.05.2008; опубл. 25.11.2008. Бюл. № 22.

Наукова діяльність

 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОЦІНКИ РУХОМОСТІ МІКРОБІОЛГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Науковий керівник д.т.н., проф. Мегель Ю.Є.

Система дозволяє спостерігати за переміщеннями мікробіологічних об’єктів за допомогою системи технічного зору. Функціональне призначення системи: реєстрація наявності мікробіологічних об’єктів в полі зору датчика зовнішньої відеоінформації, підрахунок числа об’єктів які знаходяться в полі зору або які пройшли перед відеосенсором; вимірювання геометричних та фізичних характеристик; спостереження за переміщенням та визначення швидкості; візуальний контроль змін положення об’єктів. Система використовується для визначення якості сперми тварин по їх  рухомості.

Розробка захищена патентами України. Патент. №19 МКИ А 61 Б/02 / – № 95062785Україна. Спосіб визначення рухомості сперміїв сільськогосподарських тварин Зубец М.В., Путятін В.П., Мегель Ю.Є.. (Україна). – . Опубл. 30.04.98. Бюл.№ 2. Патент. № 86635 Україна, МПК Н04 7/30, G06 F 3/00 N 33/49. Україна. Телевізійна система спостереження за рухомими об’єктами / Торба А.А.,Сотников О.М., Єлаков С.Г., Бабух В.А., Мегель Ю.Є., Торба Г.О (Україна). – заявл. 19.02.2007; опубл. 12.05.2009. Бюл. № 9.

Наукова діяльність

 

Основними науковими напрямками кафедри є теорія складних систем, математичне моделювання технологічних процесів, оптимізація екологічних систем, моделювання біологічних і біотехнічних систем і процесів, біокібернетичні засоби медичної електроніки. На кафедрі проходять навчання аспіранта, та докторанти. За роки існування на кафедрі було підготовлено 12 кандидатів наук и 2 докторів наук. Кожного року на кафедрі проводиться представлення, або захист дисертаційних робіт.

Співробітники кафедри є авторами більше ніж 400 наукових робіт, 100 методичних посібників, 5 підручників и більше ніж 60 патентів на винаходи.

На кафедрі існує таке неформальне положення: кожна дисертаційна робота повинна базуватися на двох – трьох патентах на винаходи. Особливо слід відзначити винаходи, які призначені для моніторингу та керуванню динамічними процесами у агроекологічних системах.

Дев’ять патентів на винаходи у різні роки відзначені золотими та срібними медалями на Міжнародному салоні винаходів та нових технологій, Агро.

Наукова діяльність

За показниками винахідницької діяльності кафедра займає одне з перших місць в університеті. Кафедра кібернетики з такою науковою проблематикою є єдина серед аграрних вищих навчальних закладів України.

Серед нагород за створення нових наукових розробок кафедра нагороджувалась почесними грамотами, медалями, кубками.

1. Медалі:

 1. Медаль Путятин В. П., Коваленко С. Н. 2 Международного салона изобретений и новых технологий “Новое время – Устойчивое развитие во время перемен” за “Способ выделения допустимых элементов комбинаторных множеств “

2. Медаль Путятин В. П., Фурман И. А, Коваленко С. Н. 2 Международного салона изобретений и новых технологий “Новое время – Устойчивое развитие во время перемен” за “Селектор элементов комбинаторных множеств”

3. Золотая медаль М. Зубец, Ю. Мегель, А. Рибалка за разработку “Способ определения жизнеспособности эмбрионов”

4. Почесна грамота Мегель Ю. Е. за активную деятельность в подготовке Малого международного салона изобретений и новых технологий “Новое время”

5. Медаль Путятин В. П.,Элькин А. Б. 3 Международного салона изобретений и новых технологий “Новое время – Устойчивое развитие во время перемен” за “Устройство для комбинаторной оптимизации размещения объектов и трассировки”

6. Медаль Путятин В. П., Элькин А. Б. 3 Международного салона изобретений и новых технологий “Новое время – Устойчивое развитие во время перемен” за “Устройство для моделирования и оптимизации трасс”,

7. Медаль Данилко И.В., Мегель Ю.Е., Рыбалка А. 5 Международного салона изобретений и новых технологий “Новое время – Устойчивое развитие во время перемен” за “Способ диагностирования патологии у животных и птицы”,

8. Медаль Мегеля Ю.Е. “За заслуги в деле изобретательства” Международной академии авторов научных открытий и изобретений.

2.Дипломи та нагороди:

1. Мегель Ю. Е. диплом Участника конференции “Применение лазеров в медицине и биологии”
2. Мегель Ю. Е диплом Севастопольской городской государственной администрации – за научные разработки.
3. Мегель Ю. Е диплом Министерства образования и науки Российской Федерации – за инновационные разработки в области сельского хозяйства.

 1. Путятин В. П., Коваленко С. Н. диплом 2 Международного салона изобретений и новых технологий “Новое время – Устойчивое развитие во время перемен” за “Способ выделения допустимых элементов комбинаторных множеств”,
 2. Путятин В. П., Фурман И. А., Коваленко С. Н. диплом 2 Международного салона изобретений и новых технологий “Новое время – Устойчивое развитие во время перемен” за “Селектор элементов комбинаторных множеств”,
 3. М. Зубец, Ю. Мегель, А. Рыбалка диплом и золатая медаль за разработку “Способ определения жизнеспособности эмбрионов”
 4. Мегель Ю. Е. диплом за активную деятельность в подготовке Малого международного салона изобретений и новых технологий “Новое время”
 5. Мегель Ю. Е. Специальный приз Национального института инноваций, Франция.
 6. Мегель Ю. Е. Специальный приз Национального института патентоведения, Румыния.
 7. Мегель Ю. Е. Почетная грамота Санкт-Питербурского и Ленинградского областных советов, за высокий уровен научно-технических разработок.
 8. Путятин В. П., Элькин А. Б. диплом 3 Международного салона изобретений и новых технологий “Новое время – Устойчивое развитие во время перемен” за “Устройство для комбинаторной оптимизации размещения объектов и трассировки”,
 9. Путятин В. П., Элькин А. Б. диплом 3 Международного салона изобретений и новых технологий “Новое время – Устойчивое развитие во время перемен” за “Устройство для моделирования и оптимизации трасс”,
 10. Данилко И.В., Мегель Ю.Е., Рыбалка А. диплом 5 Международного салона изобретений и новых технологий “Новое время – Устойчивое развитие во время перемен” за “Способ диагностирования патологии у животных и птицы”,
 11. Мегеля Ю.Е. медаль “За заслуги в деле изобретательства” Международной академии авторов научных открытий и изобретений Россия.

Лауреати премій:

 1.  Данілко І.В.,ст.викладач, к.т.н. – стипендія Кабинету Міністрів України.

2. Елькін О.Б., пошукувач кафедри – премія губернатора Харківської області.